PUBLISHED SINCE 1979
ISSN 0207-8694
e-ISSN 2538-6514

. Lietuvos archeologija, Vol. 34


Virselis_34_LA

Lietuvos archeologija, Vol. 347–8 Simniškytė, A., REDAKTORIAUS ŽODIS / EDITORIAL
STRAIPSNIAI / ARTICLES
9–42 Banytė-Rowell, R., VĖLYVOJO ROMĖNIŠKOJO LAIKOTARPIO ROZETINIAI SMEIGTUKAI IR SEGĖS SU TUTULIU / ROSETTE TUTULUS PINSAND BROOCHES DATING TO LATE ROMAN IRON AGE
43–58 Kurila, L., SENIEJI RYTŲ LIETUVOS PILKAPIŲ PLĖŠIKAI / THE ANCIENT ROBBERS OF EAST LITHUANIAN BARROWS
59–104 Blaževičius, P., SENIAUSIEJI LIETUVOS ŠACHMATAI / THE OLDEST EXAMPLES OF CHESS IN LITHUANIA
105–150 Girlevičius, L., XIV A.–XV A. PRADŽIOS VILNIAUS MIESTO GYNYBINIAI ĮRENGINIAI / THE FORTIFICATIONS OF VILNIUS IN THE 14TH – EARLY 15TH CENTURIES
151–170 Kaminskaitė, I., XIII–XV A. MEDINĖS LAZDOS SU BUOŽELĖMIS: FAKTAI IR HIPOTEZĖS / 13TH-14TH CENTURY KNOBBED WOODEN STICKS: FACTS AND HYPOTHESES
171–210 Svetikas, E., XIV A. PABAIGOS–XV A. AMULETAI IŠ APKAUSTYTO LOKIO NAGO LIETUVOS DIDŽIOJOJE KUNIGAIKŠTYSTĖJE IR KAIMYNINIUOSE KRAŠTUOSE / LATE 14TH-15TH CENTURY BEAR CLAW AMULETS WITH METAL CAPS IN THE GRAND DUCHY OF LITHUANIA AND THE NEIGHBOURING LANDS
PUBLIKACIJOS / PUBLICATIONS
211–252 Плавинский, Н., КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК ПОГОЩА: РЕЗУЛЬТАТЫ РАСКОПОК 2005–2006 ГОДОВ / POGOSČIOS PILKAPYNAS: 2005-2006 M. TYRIMŲ REZULTATAI
TERMINIJA / TERMINOLOGY
253–270 Salatkienė, B., LIETUVOS GELEŽIES METALURGIJOS TERMINŲ PROBLEMA / THE PROBLEM OF LITHUANIAN IRON METALLURGICAL TERMINOLOGY
RECENZIJOS, ANOTACIJOS / REVIEWS, ANNOTATIONS
271–272 Banytė-Rowell, R., KULTURA BOGACZEWSKA W 20 LAT PÓŹNIEJ. MATERIAŁY Z KONFERENCJI, WARSZAWA, 26–27 MARCA 2003 (POD REDAKCJĄ ANNY BITNER-WRÓBLEWSKIEJ). WARSZAWA, 2007. – 520 P. (=SEMINARIUM BAŁTYJSKIE. TOM I, REDAKCJE SERII: A. BITNER-WRÓBLEWSKA, W. BRZEZIŃSKI, PAŃSTWOWE MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W WARSZAWIE). KNYGOS LEIDĖJAI: PAŃSTWOWE MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W WARSZAWIE, STOWARZYSZENIE NAUKOWE ARCHEOLOGÓW POLSKICH, ODDZIAŁ W WARSZAWIE
KONFERENCIJOS, SEMINARAI / CONFERENCES, SEMINARS
273–276 Jonaitis, R., Kaplūnaitė, I., 54 SEMINARAS „PSKOVO IR PSKOVO ŽEMIŲ ARCHEOLOGIJA IR ISTORIJA“
277–278 Vaitkevičius, V., TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA „BALTIJOS REGIONO ŠVENTVIETĖS ARCHEOLOGIJOS IR FOLKLORO DUOMENIMIS“
279–280 Kurila, L., TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „ŽIRGAS IR ŽMOGUS EUROPOS SENOVĖJE (PASAULĖŽIŪRA, LAIDOJIMO PAPROČIAI, KARYBA IR KASDIENIS GYVENIMAS)“
281–282 Marcinkevičiūtė, E., Žilinskaitė, A., TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „ARCHEOLOGINIŲ TYRINĖJIMŲ METODAI“
283–286 Tamulynas, L., V TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „JONO PUZINO SKAITYMAI“
287–288 Simniškytė, A., 2008 M. ARCHEOLOGINĮ SEZONĄ BEBAIGIANT
DISERTACIJOS / THESES
289–293 Vaškevičiūtė, I., ŽIEMGALOS TYRĖJŲ GRETOS TVIRTĖJA
LII