PUBLISHED SINCE 1979
ISSN 0207-8694
e-ISSN 2538-6514

. Lietuvos archeologija, Vol. 32


Virselis_32_LA

Lietuvos archeologija, Vol. 327–8 Simniškytė, A., ĮVADAS / FOREWORD
STRAIPSNIAI / ARTICLES
9–30 Banytė-Rowell, R., DAR KARTĄ APIE ŠERNŲ KAPINYNĄ A. BEZZENBERGERIO PUBLIKACIJOS IR UŽRAŠŲ DUOMENIMIS / ONCE AGAIN ABOUT ŠERNAI CEMETARY ON THE BASIS OF A. BEZZENBERGER’S PUBLIACATION AND FIELD RECORDS
31–50 Laužikas, R., ARCHEOLOGIJA KAIP KOMUNIKACIJA / ARCHAEOLOGY LIKE COMMUNICATION
51–70 Selskienė, A., PAPLIENIJOS PILIAKALNIO PAPĖDĖS GYVENVIETĖS GELEŽIES METALURGINIO ŠLAKO TYRIMAI / INVESTIGATION OF THE IRON METALLURGICAL SLAG FROM THE PAPLIENIJA HILL–FORT FOOT SETTLEMENT
71–104 Svetikas, E., XIV A. ANTROSIOS – XV A. PIRMOSIOS PUSĖS ŽIEDINĖS SEGĖS RELJEFINIU PAVIRŠIUMI LIETUVOS DIDŽIOJOJE KUNIGAIKŠTYSTĖJE IR LIVONIJOJE / ANNULAR BROOCHES OF EMBOSSED SURFACE FROM THE 2ND HALF OF THE 14TH C.–1ST HALF OF THE 15TH C. IN THEGRAND DUCHY OF LITHUANIA AND LIVONIA
105–132 Vengalis, R., GRUBLĖTOJI KERAMIKA RYTŲ LIETUVOJE / RUSTICATED POTTERY IN THE EASTERN LITHUANIA
133–144 Кулаков, В., ГЕНЕЗИС ТРИЛИСТНЫХ ФИБУЛ И УМБОНОВИДНЫХ ПОДВЕСОК / TRILAPIŲ SEGIŲ IR SKYDO FORMOS KABUČIŲ GENEZĖ / GENESIS OH THE TREFOIL FIBULAS AND SHIELD–SHAPED PENDANTS
PUBLIKACIJOS / PUBLICATIONS
 145-170 Kurila, L., Baubonis, Z., Kliaugaitė, V., VIGODKOS (DŪKŠTO, SAKSONIŠKIŲ) II PILKAPYNAS
RECENZIJOS, DISKUSIJOS / REVIEWS, DISCUSSIONS
171–174 Šimėnas, V., AUDRONĖ BLIUJIENĖ. LIETUVOS PRIEŠISTORĖS GINTARAS. VILNIUS: VERSUS AUREUS, 2007, 560 P.
KRONIKA, JUBILIEJAI / CHRONICLE, ANNIVERSARIES
175–177 Šimėnas, V., JONUI STANKUI – 70
177–182 Šimėnas, V., JONO STANKAUS BIBLIOGRAFIJA
IN MEMORIAM
183–187 Šimėnas, V., REGINA VOLKAITĖ-KULIKAUSKIENĖ (1916 09 10 – 2007 03 28)
LII