PUBLISHED SINCE 1979
ISSN 0207-8694
e-ISSN 2538-6514

. Lietuvos archeologija, Vol. 30


Virselis_30_LA

Lietuvos archeologija, Vol. 307–8 Šimėnas, V., ĮVADAS / FOREWORD
STRAIPSNIAI / ARTICLES
9–38 Banytė-Rowell, R., VĖLYVOJO ROMĖNIŠKOJO LAIKOTARPIO ŽIEDAS IŠ BAITŲ KAPINYNO. PAVIDALO KILMĖ BALTIJOS REGIONO KULTŪRINIŲ RYŠIŲ PLOTMĖJE / A LATE-ROMAN-IRON-AGE FROM BAITAI CEMETARY. ORIGINS OF FORM ACROSS BALTIC REGIONAL CULTURAL CONTACTS
39–68 Bliujienė, A., Bračiulienė, A., PRAŠMATNIOSIOS BARBARICUM PARIBIO DIDUOMENĖS MOTERYS IR JŲ VYRAI / FASHIONABLE NOBLE WOMEN OF BARBARICUM PERIPHERY AND THEIR MATES
69–80 Budvydas, U., SKANDINAVIŠKI VIEŠVILĖS KAPINYNO IETIGALIAI / SCANDINAVIAN SPEARHEADS IN VIEŠVILE CEMETARY
81–96 Pečeliūnaitė-Bazienė, E., NATŪRALŪS DAŽIKLIAI, NUSTATYTI I–XII A. IŠKASTINĖS TEKSTILĖS FRAGMENTUOSE / NATURAL COLORANTS DETERMINED IN FOSSIL TEXTILE FRAGMENTS OF THE 1ST-12TH CENTURY
97–120 Svetikas, E., XV A. ANTKAKLĖS LIETUVOS DIDŽIOJOJE KUNIGAIKŠTYSTĖJE / NECKLACES OF THE 15TH C. IN THE GRAND DUCHY OF LITHUANIA
PUBLIKACIJOS / PUBLICATIONS
121–180 Kurila, L., Kliaugaitė, V. BALIULIŲ PILKAPIAI (ŠVENČIONIŲ R.) / BALIULIAI BARROWS (ŠVENČIONYS DISTRICT)
181–212 Vaitkevičius, V., SANTAKOS PILKAPIAI (VILNIAUS R.) / BARROWS OF SANTAKA (VILNIUS DISTRICT)
213–228 Vasiliauskas, E., LIEPORIŲ (JONIŠKIO R.) KAPINYNO RADINIAI (VI–XI A.) / FINDS OF LIEPORIAI (JONIŠKIS DISTRICT) CEMETARY (THE 6TH-11TH C.)
METODIKA IR TERMINIJA / METHODS AND TERMINOLOGY
229–256 Puškorius, A., SENOJO ODINIO APAVO TERMINIJA / TERMS OLD LEATHER FOOTWEAR
RECENZIJOS IR DISKUSIJOS / REVIEWS AND DISCUSSIONS
257–262 Šimėnas, V., М. Б. ЩУКИН. ГОТСКИЙ ПУТЬ. ГОТЫ, РИМ И ЧЕРНЯХОВСКАЯ КУЛЬТУРА. [GOTŲ KELIAS. GOTAI, ROMA IR ČERNIACHOVO KULTŪRA]. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА, 2005, 576 P., 1000 EGZ.
IN MEMORIAM
263–264 Šimėnas, V., VYTAUTAS KAZAKEVIČIUS (1951 10 11–2005 09 07)
265–266 Šimėnas, V., ADOLFAS TAUTAVIČIUS (1925 09 09–2006 08 10)
LII