PUBLISHED SINCE 1979
ISSN 0207-8694
e-ISSN 2538-6514

. Lietuvos archeologija, Vol. 29


29_virselis

Lietuvos archeologija, Vol. 29Skiriama Jono Puzino 100-mečio jubiliejui
9–12 Girininkas, A., PROFESIONALIOS ARCHEOLOGIJOS PRADININKAS LIETUVOJE. PROF. DR. JONUI PUZINUI – 100 METŲ / THE PIONEER OF THE PROFESSIONAL ARCHAEOLOGY IN LITHUANIA. 100TH BIRTH ANNIVERSARY OF PROFESSOR DOCTOR JONAS PUZINAS
PRANEŠIMAI / PAPERS
13–30 Zabiela, G., JONO PUZINO GYVENIMO KELIAS / JONAS PUZINAS LIFE’
31–38 Girininkas, A., JONAS PUZINAS – AKADEMINĖS LIETUVOS ARCHEOLOGIJOS PRADININKAS / JONAS PUZINAS – THE PIONEER OF THE LITHUANIAN ACADEMIC ARCHAEOLOGY
39–48 Čivilytė, A., JONAS PUZINAS – HEIDELBERGO UNIVERSITETO DAKTARAS: ARCHEOLOGIJOS PROFESIONALUMO LINK / JONAS PUZINAS, HEIDELBERG UNIVERSITY DOCTOR: TOWARD THE PROFESSIONAL ARCHAEOLOGY
49–54 Vaitkevičius, V., PROF. JONO PUZINO ARCHEOLOGIJOS TERMINŲ KARTOTEKA / CARD INDEX OF THE ARCHAEOLOGY TERMINOLOGY CREATED BY PROFESSOR JONAS PUZINAS
55–70 JONO PUZINO BIBLIOGRAFIJA
STRAIPSNIAI / ARTICLES
71–118 Brazaitis, Dž., Piličiauskas, G., GLUDINTI TITNAGINIAI KIRVIAI LIETUVOJE / GROUND FLINT AXES IN LITHUANIA
119–132 Daugnora, L., Girininkas, A., ŠIAURĖS ELNIŲ KELIAI IR JŲ PAPLITIMAS LIETUVOJE VĖLYVAJAME PALEOLITE / REINDEER MIGRATION ROUTES AND DISTRIBUTION IN THE LATE GLACIAL IN LITHUANIA
133–170 Šatavičius, E., SVIDRŲ KULTŪRA LIETUVOJE / SWIDERIAN CULTURE IN LITHUANIA
171–178 Ostrauskas, T., ŠIEK TIEK APIE LIETUVOS ANKSTYVOJO MEZOLITO GYVENVIEČIŲ MIKROLITINIO MEDŽIOKLĖS INVENTORIAUS PASKIRTĮ. TRASOLOGINIŲ TYRINĖJIMŲ DUOMENYS / SOME INFORMATION ON THE PURPOSE OF THE MICROLITH HUNTING WQUIPMENT IN THE LITHUANIAN EARLY MESOLITHIC SETTLEMENTS. DATA FROM THE TRACEOLOGICAL RESEARCHES
179–202 Marcinkevičiūtė, E., NARVOS KULTŪROS PIETINĖ RIBA / THE SOUTHERN BORDER OF THE NARVA CULTURE
203–240 Dziedzic, A., MATERIAŁY KRZEMIENNE Z KASZET W ZBIORACH MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W KRAKOWIE / TITNAGINIS INVENTORIUS IŠ KAŠĖTŲ KROKUVOS ARCHEOLOGIJOS MUZIEJAUS RINKINIUOSE
241–252 Brazaitis, Dž., NEOLITIZACIJOS PROCESO PRADŽIA LIETUVOJE / THE BEGINNING OF THE NEOLITHISATION PROCESS IN LITHUANIA
RECENZIJOS / REVIEWS
253–254 Zabiela, G., GINTAUTAS RACKEVIČIUS. ARBALETAS IR LANKAS LIETUVOJE XIII–XVI A. VILNIUS. „LIETUVOS PILYS“. 2002. 296 P. 600 EGZ.
LII