LEIDŽIAMAS NUO 1997 METŲ
ISSN 1392-2343
e-ISSN 2538-6565

. Redakcinė kolegija


Vyr. redaktorius
Prof. S.C. Rowell, Ph.D.

Redakcinė kolegija
Dr. Darius Baronas
Lietuvos istorijos institutas, Vilnius

Dr. Saulius Grybkauskas
Lietuvos istorijos institutas, Vilnius

Prof. David Kirby, Pf.D.
Londono universiteto Slavų ir Rytų Europos studijų institutas

Dr. Česlovas Laurinavičius
Lietuvos istorijos institutas, Vilnius

Hab. Dr. Alvydas Nikžentaitis
Lietuvos istorijos institutas, Vilnius

Dr. Vasilijus Safronovas
Klaipėdos universitetas

Dr. Jolita Sarcevičienė
Lietuvos istorijos institutas, Vilnius

Dr. Darius Staliūnas
Lietuvos istorijos institutas, Vilnius

Prof. Jonathan Steinberg
Pensilvanijos universitetas

Dr. Aurimas Švedas
Vilnaius universitetas

Prof. Theodore R. Weeks
Pietų Ilinojaus universitetas

LII