LEIDŽIAMAS NUO 1997 METŲ
ISSN 1392-2343
e-ISSN 2538-6565

. Apie leidinį


“Lithuanian Historical Studies” (LHS) yra Lietuvos istorijos instituto rengiamas, Ferdinand Schoeningh Verlag leidyklos (Brill leidėjų grupė) platinamas, atviros prieigos, SCOPUS indeksuojamas, anonimiškai recenzuojamas (double-blind peer-review) mokslo žurnalas, leidžiamas tik anglų kalba nuo 1996 metų. Jis skirtas Lietuvoje ir už jos ribų vykdomų istorinių tyrimų lituanistine tematika jungimui ir populiarinimui pasaulyje. LHS publikuojami straipsniai, kuriuose analizuojama krašto ir regiono istorija nuo Viduramžių iki pat XXI amžiaus, žvelgiama į politinius, socialinius, religinius, ekonominius ir kultūrinius reiškinius. Ypatingas dėmesys kreipiamas į sudėtingų, diskutuotinų istorijos klausimų, kaip, pavyzdžiui, unijos su Lenkija, tautinių mažumų vaidmens, okupacijų ir rezistencijų ir kt. aptarimui. Siekiant pateikti įvairias perspektyvas ir skatinant platesnį mokslinį dialogą, žurnale spausdinami ne tik žinomų ir jaunų Lietuvos istorikų, bet ir užsienio mokslininkų darbai. Be mokslinių straipsnių LHS taip pat publikuoja naujus ar mažai žinomus istorijos šaltinius, mokslinių publikacijų apžvalgas bei recenzijas.

Atviroje prieigoje žurnalą galima rasti:

1. Numerius išleistus iki 2017 m http://talpykla.istorija.lt/handle/123456789/164
2. 21 tomą https://www.schoeningh.de/katalog/titel/978-3-506-78920-4.html
3. Nuo 22 tomo https://brill.com/view/journals/lhs/lhs-overview.xml?format=PRI

LII