LEIDŽIAMAS NUO 1997 METŲ
ISSN 1392-3382
e-ISSN 2538-6557

. Redakcijos adresas


Lietuvos Metrikos naujienos
Lietuvos istorijos institutas
Kražių g. 5, 01108, Vilnius
LIETUVA

Tel.: +370 5 262 68 48
Faksas: +370 5 261 14 33
El. paštas: dubonis@istorija.lt

LII