LEIDŽIAMAS NUO 1997 METŲ
ISSN 1392-3382
e-ISSN 2538-6557

. Apie leidinį


Lietuvos Metrikos naujienose skelbiamos buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūrinio paveldo valstybėse naujausiai išleistų Lietuvos Metrikos knygų recenzijos, anotacijos ir pačių knygų rengėjų parašyti autoreferatai. Čia spausdinamos ir Lietuvos Metrikos tyrinėjimų aktualijos, diskusiniai straipsniai, reikšmingos nedidelės publikacijos. Leidinys reprezentuoja Lietuvos istorijos instituto vykdomą mokslinę Lietuvos Metrikos ir kitų istorijos šaltinių tyrimo ir publikavimo programą, supažindina su naujausiais šios srities tyrinėjimais kaimyninėse valstybėse Lenkijoje, Baltarusijoje, Rusijoje, Ukrainoje. Skirtas skleisti susijusią mokslinę informaciją Lietuvoje ir užsienyje. Kiekvienas Lietuvos Metrikos naujienų numeris leidžiamas ir rusų kalba.

 

LII