PUBLISHED SINCE 1997
ISSN 1392-3382
e-ISSN 2538-6557

. Lietuvos Metrikos Naujienos. 14


LMN lietuviskas2012-13 1 copy

Lietuvos Metrikos Naujienos. 14Turinys

 

PRATARMĖ 4
Sergej Polechov
LIETUVOS METRIKA. Knyga Nr. 5 (1427–1506). Užrašymų knyga 5
5
Artūras Dubonis
Акты, относящиеся к истории Западной России, т. 1(6): Сборник документов канцелярии великого князя литовского Александра Ягеллончика (1494–1506 гг.) (arba LIETUVOS METRIKA. Knyga Nr. 6 (1494–1506))
10
Anna Choroškevič
Pirmoji Lietuvos Metrikos knygų publikacija Rusijoje, arba apie leidybinių pareigų pasidalijimo naudą
16
Eglė Deveikytė
LIETUVOS METRIKA. Knyga Nr. 32 (1548–1549). Užrašymų knyga 32
19
Darius Antanavičius
Nežinoma Lietuvos Metrikos Stepono Batoro valdymo laikų knyga Sapiegų archyve XVIII a. antrojoje – XIX a. pirmojoje pusėje
21
SANTRUMPOS 24
Lietuvos Metrikos knygos, išleistos 1987–2013 metais 25
SUMMARY 33
LII