LEIDŽIAMAS NUO 1971 METŲ
ISSN 0202-3342
e-ISSN 2538-6549

. Redakcinė kolegija


Egidijus ALEKSANDRAVIČIUS
(Vytauto Didžiojo universitetas)

Jan JURKIEWICZ
(Adomo Mickevičiaus universitetas Poznanėje)

Zigmantas KIAUPA
(Lietuvos istorijos institutas)

Česlovas LAURINAVIČIUS
(Lietuvos istorijos institutas)

Ingė LUKŠAITĖ
(Lietuvos istorijos institutas)

Elmantas MEILUS (pirmininko pavaduotojas)
(Lietuvos istorijos institutas)

Jolita MULEVIČIŪTĖ
(Lietuvos kultūros tyrimų institutas)

Rimvydas PETRAUSKAS
(Vilniaus universitetas)

Edmundas RIMŠA
(Lietuvos istorijos institutas)

Jolita SARCEVIČIENĖ (sekretorė)
(Lietuvos istorijos institutas)

Vladas SIRUTAVIČIUS
(Lietuvos istorijos institutas)

Gintautas SLIESORIŪNAS (pirmininkas)
(Lietuvos istorijos institutas)

Darius STALIŪNAS
(Lietuvos istorijos institutas)

Saulius SUŽIEDĖLIS
(Milersvilio universitetas)

Joachim TAUBER
(Šiaurės Rytų institutas Liuneburge)

LII