LEIDŽIAMAS NUO 1971 METŲ
ISSN 0202-3342
e-ISSN 2538-6549

. Redakcijos adresas


„Lietuvos istorijos metraščio“ redkolegija,
Lietuvos istorijos institutas
Kražių 5, LT-01108, Vilnius

e. paštas: jolita.sarceviciene@istorija.lt

LII