LEIDŽIAMAS NUO 1971 METŲ
ISSN 0202-3342
e-ISSN 2538-6549

. Apie leidinį


Lietuvos istorijos metraštis – Lietuvos istorijos instituto leidinys, leidžiamas 2 kartus per metus (iki 2000 m. – vieną kartą). LIM skelbiami Lietuvos istorikų BEI Lietuvos istoriją tyrinėjančių užsienio mokslininkų darbai, istorijos šaltinių publikacijos, knygų recenzijos, aptariamos mokslinės konferencijos, pristatoma Lietuvos istorijos instituto mokslinė veikla.

LII