LEIDŽIAMAS NUO 1971 METŲ
ISSN 0202-3342
e-ISSN 2538-6549

. Lietuvos istorijos metraštis 2019. 2


2019 nr1 15 mm Spaudai.indd

Lietuvos istorijos metraštis 2019. 2TURINYS

Straipsniai
D. B a r on a s. Julijona – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo žmona ir jo vaikų motina 5
S. C. R o w e l l. Meilužė ir ragana: Kotryna Telničietė ir „juodasis“ jos mitas 41
E. B a g i ń s k a. Boguslavo Radvilos įvaizdis pagal jo privatų dienoraštį – pomėgiai, pramogos, sveikata 65
D. B u r b a, A. P a r e n t. Šeimyninis konfliktas XVIII amžiaus Vilniuje: bandymas nunuodyti profesorių Žaną Emanuelį Žiliberą 1782 m. 89
T. B a i r a š a u s k a i t ė. Adomo Krescencijaus Gabrieliaus Lopacinskio genealogijų dirbtuvė (XIX a. septintasis–devintasis deš.) 101
V. P e t r o n i s. Nuosaikiosios dešiniosios rusų visuomeninės ir politinės organizacijos Vilniuje (1905–1915) 137
Publikacija
R. J u r g a i t i s, A. S t a n k e v i č. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vyriausiojo tribunolo 1756 m. atidarymo dienoraštis 183
Recenzijos 
L. B u c e v i č i ū t  ė. Algirdas Antanas Baliulis, Tomas Čelkis. Senųjų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kelių aprašymai 203
D. S t a l i ū n a s. Vasilijus Safronovas, Vytautas Jokubauskas, Vygantas Vareikis, Hektoras Vitkus. Didysis karas visuomenėje ir kultūroje: Lietuva ir Rytų Prūsija 207
T. B a r a n a u s k a s. История белорусской государственности. Т. 1: Белорусская государственность: от истоков до конца XVIII в.  211
D. K a r v e l i s. Ingė Lukšaitė. Die Reformation im Großfürstentum Litauen und in Preußisch-Litauen: (1520er Jahre bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts) 223
Mokslo gyvenimas
Konferencijos
 G. Z u j i e n ė. Pagalbiniai istorijos mokslai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos tyrimuose  229

 

 

 

LII