LEIDŽIAMAS NUO 1971 METŲ
ISSN 0202-3342
e-ISSN 2538-6549

. Lietuvos istorijos metraštis 2018. 1


2018 nr1 16 mm Spaud.indd

Lietuvos istorijos metraštis 2018. 1TURINYS

Straipsniai
A. M a r i a n i. Vilniaus jėzuitų personalinė sudėtis XVII–XVIII amžiuje. Statistinės-prozopografinės analizės bandymas 5
J. M u l e v i č i ū t ė. Piešimo mokymas ir socialinė Rusijos imperijos politika: Lietuvos atvejis 49
T. B a i r a š a u s k a i t ė. Bajorystės patikrinimas ir Lietuvos bajorų genealoginis sąjūdis XIX amžiaus pirmojoje pusėje 79
R. G r i š k a i t ė.Tarp Senosios ir Naujosios Lietuvos: testamentinės Adomo Honorijaus Kirkoro ištarmės 111
M. Š i p e l y t ė. Konferencijos Šveicarijoje 1915–1916 m.: Lietuvos atkūrimo projektų sandūros 145
Publikacijos
V. S i r u t a v i č i u s. „Mes ne gyvulėliai, kuriuos reikia kiekvieną minutę už pavadžio
traukti…“ (Dokumentai apie du rašytojų komunistų susitikimus su Lietuvos SSR
vadovybe. 1957 m. sausis)
177
Recenzijos ir anotacijos 
G. Z u j i e n ė. Edmundas Rimša, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto antspaudai ir žemių heraldika 195
E. M e i l u s. «Переписка гетманов Левобережной Украины с Москвой и Санкт-Петербургом. 1654–1764 гг.» 203
Z. B u t k u s. Lietuvos Taryba ir nepriklausomos valstybės atkūrimas 1914–1920 metų dokumentuose 211
V. Ž a l t a u s k a i t ė. Algimantas Katilius, Prelatas Kazimieras Steponas Šaulys  221
Mokslo gyvenimas
Konferencijos
O. M a s t i a n i c a. Konferencija „Apsaugoti imperiją: Rusijos imperijos valdžia ir
rusų nacionalistų aljansas Šiaurės Vakarų krašte vėlyvuoju imperijos laikotarpiu
227
D. B a r o n a s. Tarptautinė mokslinė konferencija „Kryžiaus žygiai ir kryžeivių
judėjimas krikščioniškųjų Vakarų pakraščiuose 1100–1500 m.“
230
V. Ž a l t a u s k a i t ė. Mokslinė konferencija „Moderni visuomenė ir
Lietuvos valstybė.“ Konferencija skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui
231

 

 

 

LII