LEIDŽIAMAS NUO 1996 METŲ
ISSN 1392-981X
e-ISSN 2538-6530

. Redakcinė kolegija


Zigmantas Kiaupa (pirmininkas)
Rimantas Miknys
Vladas Sirutavičius
Juozas Tumelis

LII