LEIDŽIAMAS NUO 1996 METŲ
ISSN 1392-981X
e-ISSN 2538-6530

. Redakcijos adresas


„Lietuvos istorijos bibliografijos“ redakcinė kolegija
Lietuvos istorijos institutas
Kražių 5, LT-01108, Vilnius

e. paštas: tumelyte@istorija.lt

LII