LEIDŽIAMAS NUO 1996 METŲ
ISSN 1392-981X
e-ISSN 2538-6530

. Apie leidinį


Atskiruose leidinio Lietuvos istorijos bibliografija tomuose užregistruota nuo 1996 metų kiekvienais metais Lietuvoje ir užsienyje išleista pagal temas suklasifikuota Lietuvos istorijos medžiaga. Aprašomi visi istorijos mokslo darbai, šaltinių publikacijos, gretutinių mokslų darbai (kuriuose yra istorinės medžiagos), atrinkti svarbiausi populiarūs Lietuvos istorijos darbai (knygos ir mokslinę vertę turinčios žurnalų publikacijos). Pabaigoje pateikiamos autorių, asmenų ir vietovių rodyklės bei aprašytų leidinių sąrašas.

 

LII