LEIDŽIAMAS NUO 2001 METŲ
ISSN 1392-4028
e-ISSN 2538-6522

. Redakcinė kolegija


Vytis Čiubrinskas
Vyriausiasis redaktorius
Vytauto Didžiojo universitetas
 
Auksuolė Čepaitienė
Lietuvos istorijos institutas
 
Jonathan Friedman
École des Hautes Études en Sciences Sociales
Kalifornijos universitetas, San Diegas
 
Neringa Klumbytė
Majamio universitetas, Ohajus
 
Orvar Löfgren
Lundo universitetas
 
Jonas Mardosa
Lietuvos edukologijos universitetas
 
Žilvytis Šaknys
Lietuvos istorijos institutas
 
Danguolė Svidinskaitė
redakcinės kolegijos sekretorė
Lietuvos istorijos institutas

LII