LEIDŽIAMAS NUO 2001 METŲ
ISSN 1392-4028
e-ISSN 2538-6522

. Redakcinė kolegija


Vytis Čiubrinskas (vyriausiasis redaktorius)
Vytauto Didžiojo universitetas

Auksuolė Čepaitienė
Lietuvos istorijos institutas

Jonathan Friedman
Kalifornijos universitetas, San Diegas, JAV

Jonathan Hill
Pietų Ilinojaus universitetas, Karbondeilas, JAV

Neringa Klumbytė
Majamio universitetas, Ohajus, JAV

Ullrich Kockel
Heriot-Watt universitetas, Edinburgas, JK

Orvar Löfgren
Lundo universitetas, Švedija

Jonas Mardosa
Lietuvos edukologijos universitetas

Žilvytis Šaknys
Lietuvos istorijos institutas

Danguolė Svidinskaitė (redakcinės kolegijos sekretorė)
Lietuvos istorijos institutas

LII