LEIDŽIAMAS NUO 2001 METŲ
ISSN 1392-4028
e-ISSN 2538-6522

. Redakcinė kolegija


Vytis Čiubrinskas (vyriausiasis redaktorius)
Vytauto Didžiojo universitetas
 
Auksuolė Čepaitienė
Lietuvos istorijos institutas
 
Jonathan Friedman
Kalifornijos universitetas, San Diegas, JAV
 
Neringa Klumbytė
Majamio universitetas, Ohajus, JAV
 
Orvar Löfgren
Lundo universitetas, Švedija
 
Jonas Mardosa
Lietuvos edukologijos universitetas
 
Žilvytis Šaknys
Lietuvos istorijos institutas
 
Danguolė Svidinskaitė (redakcinės kolegijos sekretorė)
Lietuvos istorijos institutas

LII