LEIDŽIAMAS NUO 2001 METŲ
ISSN 1392-4028
e-ISSN 2538-6522

. Lietuvos etnologija. 18[27]


Lietuvos etnologija 2018 27

Lietuvos etnologija. 18[27]TURINYS / CONTENTS

Pratarmė (Vytis Čiubrinskas) 5
Editorial (Vytis Čiubrinskas) 7
Straipsniai / Articles
Chris Hann
Ritual and Economy: From Mutual Embedding to Non-Profit Festivalisation in Provincial Hungary 9
Ritualas ir ekonomika: nuo abipusės nesuprekintos ekonomikos iki nevyriausybinės festivalizacijos provincinėje Vengrijoje. Santrauka 33
Rasa Paukštytė-Šaknienė
Kaimynystės ryšiai šių dienų kultūroje: atvejis iš Vilniaus apylinkių 35
Neighbourly Ties in Comtemporary Culture: Cases from the Vilnius Area. Summary 59
Darius Daukšas
Tarp tapimo norvegu ir buvimo lietuviu: Norvegijos lietuvių pilietybės sampratos 63
Caught between Becoming a Norwegian and Staying a Lithuanian: Concepts of Citizenship among Lithuanian-Norwegians. Summary 85
Jolanta Kuznecovienė
Gyvenimas ant sūpuoklių: lietuvių diasporos antrosios kartos identiteto dilemos 87
On the Swings: Identity Dilemmas of the Second-Generation Lithuanian Diaspora. Summary 107
Audronė Daraškevičienė
Vaiko auklėjimas šiuolaikinėje Lietuvoje: tėvų požiūris 109
Bringing up a Child in Contemporary Lithuania: Parental Attitudes. Summary 127
Žilvytis Šaknys
Valstybės (Tautos) švenčių formavimo ypatumai 1918–1940 m. Lietuvoje 129
State (National) Holidays in Lithuania between 1918 and 1940. Summary 151
Diskusijų forumas / Forum
Christian Giordano
From Political Subjectivity to Political Intentionality: The Predominance of Society over the Individual 155
Nuo politinio subjektyvumo iki sąmoningumo: visuomenės dominavimas prieš individą. Santrauka 170
Mokslinis pranešimas / Special Lecture
Orvar Löfgren
Mano ar mūsų? Namai kaip moralinė ekonomika  173
Recenzijos ir apžvalgos / Reviews
Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas. B. Kulnytė, E. Lazauskaitė (sud.) (Auksuolė Čepaitienė) 197
Jonas Vitartas (Jan Michał Witort, 1853–1903). Rinktiniai raštai 1. A. Čepaitienė (sud.) (Venantas Mačiekus) 202
Gražina Žumbakienė. Senieji Lietuvos gėlių darželiai: kvapnūs, puošnūs, gydantys (Loreta Martynėnaitė) 206
Etnografija. Metraštis 26 [skirta V. Miliui]. E. Lazauskaitė, Ž. Šaknys (sud.) (Auksuolė Čepaitienė) 208
Konferencijos / Conferences
Amerikos antropologijos asociacijos 116-asis forumas Vašingtone (Vytis Čiubrinskas) 213
EASA 15-oji konferencija Stokholme (Auksuolė Čepaitienė, Vytis Čiubrinskas) 216
AABS konferencija 2018 (Audronė Daraškevičienė, Vida Savoniakaitė, Skaidrė Urbonienė) 219
III nacionalinė doktorantų konferencija „Veritas Ethnologica“ (Vaida Rakaitytė) 222
Sukaktys / Anniversaries
Petrui Kalniui – 70 (Žilvytis Šaknys) 225
In Memoriam
Netekome Marijos Mastonytės-Miliuvienės (Žilvytis Šaknys, Petras Kalnius) 229
LII