LEIDŽIAMAS NUO 1979 METŲ
ISSN 0207-8694
e-ISSN 2538-6514

. Redakcinė kolegija


Dr. Laurynas Kurila (vyriausiasis redaktorius)
(Lietuvos istorijos institutas, Vilnius)

Dr. Anna Bitner-Wróblewska
(Valstybinis archeologijos muziejus Varšuvoje, Lenkija)

Prof. dr. Rimantas Jankauskas
(Vilniaus universitetas, Lietuva)

Akad. prof. dr. Eugenijus Jovaiša
(Lietuvos edukologijos universitetas, Vilnius)

Prof. dr. Valter Lang
(Tartu universitetas, Estija)

Doc. dr. Algimantas Merkevičius
(Vilniaus universitetas, Lietuva)

Dr. Gytis Piličiauskas
(Lietuvos istorijos institutas, Vilnius)

Dr. Gintautas Rackevičius
(Lietuvos archeologijos draugija, Vilnius)

Dr. Andra Simniškytė
(Lietuvos istorijos institutas, Vilnius)

Dr. Roberts Spirģis
(Latvijos istorijos institutas, Ryga)

Dr. Eugenijus Svetikas
(Lietuvos istorijos institutas, Vilnius)

Doc. dr. Valdemaras Šimėnas
(Lietuvos edukologijos universitetas, Vilnius)

Dr. Andris Šnē
(Latvijos universitetas, Ryga)

Prof. dr. Vykintas Vaitkevičius
(Klaipėdos universitetas, Lietuva)

Doc. dr. Gintautas Zabiela
(Klaipėdos universitetas, Lietuva)

Jurgita Žukauskaitė (sekretorė)

LII