LEIDŽIAMAS NUO 1979 METŲ
ISSN 0207-8694
e-ISSN 2538-6514

. Redakcijos adresas


Lietuvos istorijos institutas,
Archeologijos skyrius

Kražių g. 5, LT-01108 Vilnius

Tel. (+370) 5 2614935, faks. (+370) 5 2611433
El. paštas: lietuvosarcheologija@gmail.com arba laurynas.kurila@istorija.lt

LII