LEIDŽIAMAS NUO 1979 METŲ
ISSN 0207-8694
e-ISSN 2538-6514

. Apie žurnalą


„Lietuvos archeologija“ yra mokslo žurnalas, kuriame spausdinami mokslo darbai Lietuvos ir Baltijos regiono archeologijos tematika. Į leidinį priimami originalūs, anksčiau kitur nespausdinti įvairaus profilio darbai (probleminiai, teoriniai, metodologiniai, tyrimų istorijos tematikos straipsniai, medžiagos ir šaltinių publikacijos, diskusijos, polemika, recenzijos, apžvalgos ir kt.) lietuvių arba anglų kalba.

Leidinys registruotas:
Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
EBSCO Publishing: Central and Eastern European Academic Science
European Reference Index for the Humanities (ERIH)

LII