LEIDŽIAMAS NUO 1979 METŲ
ISSN 0207-8694
e-ISSN 2538-6514

. Apie žurnalą


„Lietuvos archeologija“ yra tarptautinis mokslo žurnalas, kuriame spausdinami mokslo darbai Lietuvos ir Baltijos regiono archeologijos tematika. Į leidinį priimami originalūs, anksčiau kitur nespausdinti įvairaus profilio darbai (probleminiai, teoriniai, metodologiniai, tyrimų istorijos tematikos straipsniai, medžiagos ir šaltinių publikacijos, diskusijos, polemika, recenzijos, apžvalgos ir kt.) lietuvių arba anglų kalba. Visi įteikti rankraščiai anonimiškai recenzuojami redakcijos parinktų recenzentų. Redaktoriaus straipsnių rezenzavimą organizuoja kitas redakcijos narys.

Leidinys registruotas:

EBSCO Publishing: Central and Eastern European Academic Science
European Reference Index for the Humanities (ERIH)

LII