PUBLISHED SINCE 1979
ISSN 0207-8694
e-ISSN 2538-6514

. Lietuvos archeologija, Vol. 24


Virselis_24_LA

Lietuvos archeologija, Vol. 247 Zabiela, G., ĮVADAS
STRAIPSNIAI / ARTICLES
9–16 Jarockis, R., LIETUVIŠKOSIOS ŽIEMGALOS DALIES APGYVENDINIMO RAIDA XIII–XVI AMŽIUJE / SETTLEMENT DEVELOPMENT OF THE LITHUANIAN PART OF SEMIGALLIA IN THE 13TH-16TH CENTURIES
17–32 Vaitkevičius, V., NAUJA ŽVORŪNOS-MEDEINOS PERSPEKTYVA / NEW OUTLOOK FOR ŽVĖRŪNA-MEDEINA
33–56 Zabiela, G., LIETUVOS PILIAKALNIAI: TYRINĖJIMŲ ASPEKTAS / HILL-FORTS OF LITHUANIA: AN ASPECT OF INVESTIGATIONS
57–106 Baranauskas, T., LIETUVOS MEDINĖS PILYS RAŠYTINIŲ ŠALTINIŲ DUOMENIMIS / LITHUANIAN WOODEN CASTLES BY DATA OF WRITTEN SOURCES
107–126 Steponavičienė, D., METALINĖS APRANGOS DETALĖS IR PAPUOŠALAI VILNIAUS ŽEMUTINĖS PILIES TYRINĖJIMŲ DUOMENIMIS / METAL DETAILS AND ORNAMENTS OF CLOTHING BY DATA OF INVESTIGATION OF THE VILNIUS LOWER CASTLE
PUBLIKACIJOS / PUBLICATIONS
127–132 Brazauskas, M., VAKARŲ LIETUVOS ARCHEOLOGINĖS ĄŽUOLO MEDIENOS SKALĖS
133–160 Kvizikevičius, L., LIETUVOS MIESTŲ IR MIESTELIŲ ARCHEOLOGINIAI TYRINĖJIMAI
161–228 Rickevičiūtė, K., KARMĖLAVOS SENKAPIS (1998–2000 M. TYRINĖJIMAI)
229–240 Stepiņš, P., LIETUVOS ŽIEMGALOS PILIAKALNIAI
241–266 Svetikas, E., TRETININKŲ ODINIAI KAPŠELIAI: JŲ APKALŲ TIPOLOGIJA, CHRONOLOGIJA IR SIMBOLIKA
267–270 Vainilaitis, V., XIV–XVI A. MEDINIAI PASTATAI VILNIUJE, MAIRONIO G. 13/6
271–298 Zabiela, G., GUDIŠKIŲ SENKAPIS
ATSIMINIMAI / MEMOIRS
299–312 Kulikauskas, P., KARALIAUČIAUS UNIVERSITETE 1938–1940 M. (PRISIMINIMAI IŠ STUDIJŲ LAIKŲ KARALIAUČIAUS UNIVERSITETE)
RECENZIJOS / REVIEWS
313–314 Kvizikevičius, L., EUGENIJUS IVANAUSKAS. MONETOS IR ŽETONAI LIETUVOS SENKAPIUOSE 1387–1850. SAVASTIS. VILNIUS: 2001. 228 p.
315–318 Vaitkevičius, V., YVONNE LUVEN. DER KULT DER HAUSSCHLANGE. EINE STUDIE ZUR RELIGIONSGESCHICHTE DER LETTEN UND LITAUEN (NAMŲ GYVATĖS KULTAS. LATVIŲ IR LIETUVIŲ RELIGIJOS ISTORIJOS STUDIJA). KÖLN-WEIMAR-WIEN: BÖHLAU VERLAG. 2001. 499 P.
319–320 Zabiela, G., IEVA OSE. LATVIJAS VIDUSLAIKU PIĻU PĒTNIECIBA 18.–20. GADSIMTA. LATVIJAS VIDUSLAIKU PILIS [LATVIJOS VIDURAMŽIŲ PILIŲ TYRINĖJIMAI XVIII–XX A. LATVIJOS VIDURAMŽIŲ PILYS]. RĪGA: LATVIJAS VĒSTURES INSTITŪTA APGĀDS. 2001. T. II. 384 P.
MOKSLINIO GYVENIMO KRONIKA
321–326 Zabiela, G., 1997–2001 M. VYKDYTA PROGRAMA „LIETUVOS GYVENTOJŲ XI–XVII A. KULTŪRA ARCHEOLOGIJOS DUOMENIMIS”
LII