PUBLISHED SINCE 1979
ISSN 0207-8694
e-ISSN 2538-6514

. Lietuvos archeologija, Vol. 23


Virselis_23_LA

Lietuvos archeologija, Vol. 237–8 Girininkas, A., ĮVADAS / FOREWORD
9–28 Zabiela, G., VANDALINAS ŠUKEVIČIUS – AKMENS AMŽIAUS GYVENVIEČIŲ TYRINĖTOJAS (150-ŲJŲ GIMIMO METINIŲ SUKAKČIAI PAŽYMĖTI) / VANDALINAS ŠUKEVIČIUS, THE INVESTIGATOR OF STONE AGE SETTLEMENTS (IN COMMEMORATION OF HIS 150TH BIRTHDAY-ANNIVERSARY) / ВАНДАЛИН ШУКЕВИЧ–НССЛЕДОВАТЕЛ ПОСЕЛЕНИЙ КАМЕННОГО ВЕКА (К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
STRAIPSNIAI / ARTICLES
29–40 Brazaitis, Dž., RUTULINIŲ AMFORŲ KULTŪRA LIETUVOJE – REIŠKINYS AR EPIZODAS? / GLOBULAR AMPHORA CULTURE IN LITHUANIA–A PHENOMENON OR AN EPISODE? / КУЛТУРА ШАРОВИДНЫХ АМФОР В ЛИТВЕ–ЯВЛЕНИЕ ИЛИ ЭПИЗОД?
41–50 Rimantienė, R., RUTULINIŲ AMFORŲ KULTŪRA VAKARŲ LIETUVOJE / GLOBULAR AMPHORA CULTURE IN WESTERN LITHUANIA / КУЛТУРА ШАРОВИДНЫХ АМФОР В ЗАПАДНОЙ ЛИТВЕ
51–72 Brazaitis, Dž., NARVIŠKOS KERAMIKOS STILIAI RYTŲ LIETUVOJE / STYLES OF NARVA POTTERY IN EAST LITHUANIA / СТИЛИ НАРВСКОЙ КЕРАМИКИ В ВОСТОЧНОЙ ЛИТВЕ
73–92 Girininkas, A., MIGRACINIAI PROCESAI RYTŲ PABALTIJYJE VĖLYVAJAME NEOLITE. VIRVELINĖS KERAMIKOS KULTŪRA / MIGRATORY PROCESSES IN THE EAST BALTIC IN THE LATE NEOLITHIC. CORDED WARE CULTURE / МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ВОСТОЧНОЙ ПРИБАЛТИКЕ В ПОЗДНЕМ НЕОЛИТЕ. КУЛЪТУРА ШНУРОВОЙ КЕРАМИКИ
93–106 Ostrauskas, T., KUNDOS KULTŪROS TYRINĖJIMŲ PROBLEMATIKA / PROBLEMS OF INVESTIGATION OF THE MESOLITHIC KUNDA CULTURE / ПРОБЛЕМАТИКА ИССЛЕДОВАНИЙ МЕЗОЛИТИЧЕСКОЙ КУНДСКОЙ КУЛЪТУРЫ
107–136 Piličiauskas, G., DUBIČIŲ TIPO GYVENVIETĖS IR NEOLITINĖ NEMUNO KULTŪRA PIETŲ LIETUVOJE / DUBIČIAI TYPE SETTLEMENTS AND THE NELITHIC NEMUNAS CULTURE IN SOUTH LITHUANIA / ПАМЯТНИКИ ТИПА ДУБИЧЯЙ И НЕОЛИТИЧЕСКАЯ НЕМАНСКАЯ КУЛЪТУРА В ЮЖНОЙ ЛИТВЕ
137–162 Ostrauskas, T., MEZOLITINĖ KUDLAJEVKOS KULTŪRA LIETUVOJE / MESOLITHIC KUDLAJAEVKA CULTURE IN LITHUANIA / МЕЗОЛИТИЧЕСКАЯ КУДЛАЕВСКАЯ КУЛЪТУРА В ЛИТВЕ
163–186 Šatavičius, E., HAMBURGO KULTŪROS RADINIAI LIETUVOJE / FINDS OF THE HAMBURGIAN CULTURE IN LITHUANIA / НАХОДКИ ГАМБУРСКОЙ КУЛЪТУРЫ В ЛИТВЕ
PUBLIKACIJOS / PUBLICATIONS
187–196 Girininkas, A., PAKRETUONĖS 1-OJI GYVENVIETĖ
197–238 Juodagalvis, V., GLŪKAS 10 – EPIPALEOLITO STOVYKLA IR NEOLITO GYVENVIETĖS PRIE VARĖNĖS UPĖS
DISKUSIJOS IR RECENZIJOS / DISCUSSIONS AND REVIEWS
239–246 Ostrauskas, T., APIE VĖLYVOJO PALEOLITO PERIODIZACIJĄ LIETUVOJE. E. ŠATAVIČIAUS KONCEPCIJOS KRITIKA
247–248 Ostrauskas, T., MICHAŁ KOBUSIEWICZ. „LUDY ŁOWIECKO-ZBIERACKIE PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ POLSKI“. POZNAŃ, 1999
LII