LEIDŽIAMAS NUO 1979 METŲ
ISSN 0207-8694
e-ISSN 2538-6514

. Lietuvos archeologija, T. 45


Lietuvos Archeologija T.45_vir_print

Lietuvos archeologija, T. 457-13 Čivilytė, A., PRATARMĖ / FOREWORD
STRAIPSNIAI / ARTICLES
15-66 Juodagalvis, V., UŽNEMUNĖS KULTŪROS RAIDOS BRUOŽAI. KERAMINIS ASPEKTAS
67–  103 Piličiauskas,G., Kisielienė, D., Piličiauskienė, G., Gaižauskas, L., Kalinauskas, A., COMB WARE CULTURE IN LITHUANIA: NEW EVIDENCE FROM ŠVENTOJI 43
105–143 Piličiauskas, G., Vaikutienė, G., Kisielienė, D., Damušytė, A., Piličiauskienė, G., Peseckas, K., Gaižauskas, L., A CLOSER LOOK AT ŠVENTOJI 2/4 – A STRATIFIED STONE AGE FISHING SITE IN COASTAL LITHUANIA, 3200–2600 CAL BC
145–167 Troskosky, C. B., White, J. M., Gaižauskas, L.,  A UNIFIED MODEL FOR THE GOVERNING DYNAMICS OF AGRICULTURAL FRONTIER ZONES
169–199 Podėnas, V., Čivilytė, A., BRONZE CASTING AND COMMUNICATION IN THE SOUTHEASTERN BALTIC BRONZE AGE
201–217 Malonaitis, A., Čivilytė, A., IŠ KAPLIŲ Į KIRVIUS, IŠ KIRVIŲ Į KAPLIUS – APIE ANTRINĮ GELEŽINIŲ KAPLIŲ IR KIRVIŲ PANAUDOJIMĄ
219–264 Kurila, L., LAIDOJIMAS PILKAPIUOSE KRIKŠČIONIŠKOJOJE LIETUVOJE
265–293 Biermann, F., Herrmann, C., Koperkiewicz, A., Ubis, E., BURNING ALT-WARTENBURG. ARCHAEOLOGICAL EVIDENCE FOR THE CONFLICTS BETWEEN THE TEUTONIC ORDER AND THE GRAND DUCHY OF LITHUANIA FROM A DESERTED MEDIEVAL TOWN NEAR BARCZEWKO (WARMIA, POLAND)
KITAIP APIE ARCHEOLOGIJĄ / ALTERNATIVE PERCEPTIONS OF ARCHAEOLOGY
295–297 Vasiliauskas, A., Kodėl aš lankausi archeologijos muziejuose
DISKUSIJOS / DISCUSSIONS
298-304 Zabiela, G., Metalo detektoriai Lietuvos archeologijoje: po 20 metų
   RECENZIJOS / REVIEWS
 305-307  Milišauskas, Š., Gytis Piličiauskas, 2018. Virvelinės keramikos kultūra Lietuvoje 2800–2400 cal BC. (Corded Ware Culture in Lithuania 2800–2400 cal BC).
YPATINGOS PROGOS / SPECIAL OCCASIONS
308-309 Kozakaitė, J., Kalba Valstybės Nepriklausomybės stipendijos gavimo proga Lietuvos Respublikos Seime, iškilmingame Lietuvos Nepriklausomybės dienos
atkūrimo minėjime 2019 m. kovo 11 d.

 

LII