LEIDŽIAMAS NUO 1979 METŲ
ISSN 0207-8694
e-ISSN 2538-6514

. Lietuvos archeologija, T. 42


Virselis_LA_42

Lietuvos archeologija, T. 427–8 Kurila, L., PRATARMĖ
STRAIPSNIAI / ARTICLES
9–24 Zhilin, M., THE NEW EXCAVATION AT VISHTYNETSKAYA 1 ON LAKE VISTYTIS / NAUJI VIŠTYNETSKAJOS 1 GYVENVIETĖS PRIE VIŠTYČIO EŽERO KASINĖJIMAI
25–103 Piličiauskas, G., LIETUVOS PAJŪRIS SUBNEOLITE IR NEOLITE. ŽEMĖS ŪKIO PRADŽIA / THE LITHUANIAN COAST IN THE SUB-NEOLITHIC AND NEOLITHIC.THE BEGINNING OF AGRICULTURE
105–125 Asheichyk, V., Vaitovich, A., A LATE NEOLITHIC BURIAL FROM THE DRAZDY 12 SITE IN THE UPPER NEMAN REGION (WESTERN BELARUS) / VĖLYVOJO NEOLITO KAPAS DRAZDY 12 GYVENVIETĖJE, NEMUNO AUKŠTUPIO (VAKARŲ BALTARUSIJA) REGIONE
127–149 Osipowicz, G., Kuriga, J., Piličiauskas, G., POLISHED FLINT ‘SCRAPERS’ FROM NIDA NEOLITHIC SETTLEMENT – WERE THEY TOOLS? CLUES FROM EXPERIMENTAL STUDIES AND A USE-WEAR ANALYSIS / GLUDINTI TITNAGINIAI „GREMŽTUKAI“ IŠ NIDOS NEOLITO GYVENVIETĖS. AR TAI BUVO ĮRANKIAI? EKSPERIMENTINIŲ TYRIMŲ IR DARBO ŽYMIŲ ANALIZĖS REZULTATAI
151–189 Podėnas, V., Čivilytė, A., Bagdzevičienė, J., Luchtanas, A., TECHNOLOGINIAI IR DIAGNOSTINIAI NARKŪNŲ DIDŽIOJO PILIAKALNIO TECHNINĖS KERAMIKOS TYRIMAI / A TECHNOLOGICAL AND DIAGNOSTIC INVESTIGATION OF THE TECHNICAL CERAMICS FOUND IN THE ‘DIDYSIS’ NARKŪNAI HILLFORT
191–241 Podėnas, V., Čivilytė, A., Luchtanas, A., NARKŪNŲ PILIAKALNIŲ IR PAPĖDĖS GYVENVIETĖS KERAMIKA: ELGSENOS ATSPINDŽIAI / POTTERY FROM NARKŪNAI HILLFORTS AND FOOT SETTLEMENT: SOME REFLECTIONS ON BEHAVIOUR
KONFERENCIJOS / CONFERENCES
242–245 Podėnas, V., 13-ASIS ŠIAURĖS EUROPOS BRONZOS AMŽIAUS SIMPOZIUMAS GETEBORGE (13TH NORDIC BRONZE AGE SYMPOSIUM)
246–247 Kurila, L., 22-ASIS EUROPOS ARCHEOLOGŲ ASOCIACIJOS SUSITIKIMAS VILNIUJE (22ND ANNUAL MEETING OF THE EAA 31ST AUGUST–4TH SEPTEMBER 2016 VILNIUS)
LII