LEIDŽIAMAS NUO 1979 METŲ
ISSN 0207-8694
e-ISSN 2538-6514

. Lietuvos archeologija, T. 4


LA_5_virselis

Lietuvos archeologija, T. 4Akmens amžiaus gyvenvietės ir kapinynai
3–4 Rimantienė, R., PRATARMĖ
5–14 KRETUONO 1-OS GYVENVIETĖS VIDURINIO NEOLITO KAPAI (ŠVENČIONIŲ RAJ., REŠKUTĖNŲ APYL., REŠKUTĖNŲ K.) / СРЕДНЕНЕОЛИТИЧЕСКИЕ ПОГРЕБЕНИЯ В ПОСЕЛЕНИИ КРЯТУОНАС 1
5–9 Girininkas, A., ARCHEOLOGINIAI TYRIMAI
9–12 Česnys, G., ANTROPOLOGINIAI TYRIMAI
12–13 Balčiūnienė, I., ODONTOLOGINIAI DUOMENYS
13 Jankauskas, R., PALEOPATOLOGINIAI DUOMENYS
14–24 ANKSTYVIEJI VIRVELINĖS KERAMIKOS KULTŪROS KAPAI LIETUVOJE / ПОГРЕБЕНИЯ РАННЕЙ КУЛЬТУРЫ ШНУРОВОЙ КЕРАМИКИ В ЛИТВЕ
14–19  Butrimas, A., Kazakevičius, V., ARCHEOLOGINIAI TYRIMAI
19–22 Česnys, G., ANTROPOLOGINIAI TYRIMAI
22 Balčiūnienė, I., ODONTOLOGINIAI DUOMENYS
23 Jankauskas, R., PALEOPATOLOGINIAI DUOMENYS
25–66 DUONKALNIS: VĖLYVOJO NEOLITO GYVENVIETĖ, ALKAS IR KAPINYNAS (JONAPOLĖS APYL., TELŠIŲ RAJ.) / ДУОНКАЛНИС: ПОСЕЛЕНИЕ, ЖЕРТВЕННОЕ МЕСТО И МОГИЛЬНИК ПОЗДНЕГО НЕОЛИТА
25–30 Kunskas, R., PALEOGEOGRAFINĖS PASTABOS APIE BIRŽULIO EŽERVIETĘ
30–49 Butrimas, A., ARCHEOLOGINIAI TYRIMAI
49–56 Česnys, G., ANTROPOLOGINIAI TYRIMAI
56–58 Balčiūnienė, I., ODONTOLOGINĖ ANALIZĖ
58–61 Jankauskas, R., PALEOPATOLOGINIAI DUOMENYS
66–79 Kunskas, R., Butrimas, A., BIRŽULIO EŽERO KRANTŲ IR AKMENS AMŽIAUS GYVENVIEČIŲ KAITA HOLOCENE / ИЗМЕНЕНИЕ БЕРЕГОВ И ПРИБРЕЖНЫХ ПОСЕЛЕНИЙ КАМЕННОГО ВЕКА ОЗ. БИРЖУЛИС
80–98 Rimantienė, R., NEMUNO ŽEMUPIO (TARP KAUNO IR VELIUONOS) VĖLYVOJO NEOLITO PAMINKLAI / ПАМЯТНИКИ ПОЗДНЕГО НЕОЛИТА В НИЗОВЬЯХ Р. НЯМУНАС
98–111 Rimantienė, R., LYNUPIO AKMENS AMŽIAUS STOVYKLA IR GYVENVIETĖ (RUDNIOS GIRININKIJA, VARĖNOS RAJ.) / СТОЯНКА И ПОСЕЛЕНИЕ КАМЕННОГО ВЕКА ЛИНУПИС
111–118 Rimantienė, R., MARGEŽERIO 13-A ANKSTYVOJO ŽALVARIO AMŽIAUS GYVENVIETĖ (VARĖNOS RAJ. IR APYL.) / ПОСЕЛЕНИЕ РАННЕБРОНЗОИОГО ВЕКА В МЯРГЯЖЯРИС 13
119–134 Girininkas, A., NARVOS KULTŪROS RAIDA / РАЗВИТИЕ НАРВСКОЙ КУЛЬТУРЫ
LII