LEIDŽIAMAS NUO 1979 METŲ
ISSN 0207-8694
e-ISSN 2538-6514

. Lietuvos archeologija, T. 38


Virselis_38_LA

Lietuvos archeologija, T. 387–8 Kurila, L., PRATARMĖ / FOREWORD
STRAIPSNIAI / ARTICLES
11–52 Piličiauskas, G., LIETUVOS NEOLITO IR ANKSTYVOJO METALŲ LAIKOTARPIO CHRONOLOGIJA NAUJŲ RADIOMETRINIŲ DATŲ ŠVIESOJE / THE CHRONOLOGY OF LITHUANIA’S NEOLITHIC AND EARLY METAL AGE IN THE LIGHT TO NEW RADIOMETRIC DATA
53–106 Juodagalvis, V., Balakauskas, L., GAMTOS IR KULTŪROS RAIDOS BRUOŽAI AMALVO IR ŽUVINTO TARPEŽERYJE / FEATURES OF THE NATURAL AND CULTURAL DEVELOPMENT IN THE AREA BETWEEN LAKES AMALVAS AND ŽUVINTAS
107–120 Merkevičius, A., Remeikaitė, L., KURMAIČIŲ MIKROREGIONAS ANKSTYVAJAME IR SENAJAME GELEŽIES AMŽIUJE / KURMAIČIAI MICROREGION IN THE EARLY AND ROMAN IRON AGE
121–140 Balakauskas, L., Kurila, L., APLINKA IR ŽMOGUS HOLOCENE BALIULIŲ–PERŪNO MIKROREGIONE (ŠVENČIONIŲ R.): TARPDISCIPLININIS TYRIMAS / THE ENVIRONMENT AND MAN IN THE BALIULIAI–PERŪNAS MICROREGION (ŠVENČIONYS DISTRICT) IN THE HOLOCENE: AN INTERDISCIPLINARY STUDY
141–174 Simniškytė, A., Selskienė, A., KRAŠTOVAIZDŽIO TYRIMAI JAKŠIŠKIO MIKROREGIONE. SENOVĖS GYVENVIEČIŲ PAIEŠKOS IR FOSFORO KOKYBINIO TESTO PANAUDOJIMAS / LANDSCAPE INVESTIGATION IN THE JAKŠIŠKIS MICROREGION. THE SEARCH FOR ANCIENT SETTLEMENTS AND THE USE OF THE SPOT TEST
175–220 Vengalis, R., GELEŽIES AMŽIAUS GYVENVIETĖ KERNAVĖJE: ILGALAIKIO APGYVENDINIMO ATSPINDŽIAI ARCHEOLOGINĖJE MEDŽIAGOJE / THE IRON AGE SETTLEMENT AT KERNAVĖ: REFLECTIONS OF LONG-TERM HABITATION IN THE ARCHAEOLOGICAL MATERIAL
221–252 Vėlius, G., NERIES PAKRANTĖS TARP KARMAZINŲ IR KERNAVĖS (GELEŽIES AMŽIAUS GYVENVIETĖS)  / THE BANKS OF THE NERIS BETWEEN KARMAZINAI AND KERNAVĖ (IRON AGE SETTLEMENTS)
253–270 Karro, K., LAKESIDE AND MARITIME LANDSCAPES: CASES OF KODAVERE SETTLEMENT DISTRICT (EASTERN ESTONIA) AND PÖIDE SETTLEMENT DISTRICT (SAAREMAA) / EŽERŲ IR JŪRINIS KRAŠTOVAIZDIS: KODAVERE (RYTŲ ESTIJA) IR PÖIDE (SAREMOS SALA) GYVENVIEČIŲ PAVYZDŽIAI
271–294 Banytė-Rowell, R., DOVILŲ PIETINIŲ APYLINKIŲ MIKROREGIONAS IR ARCHEOLOGINIŲ TYRIMŲ PERSPEKTYVOS / THE MICROREGION TO THE SOUTH OF DOVILAI AND THE PERSPECTIVE OF ARCHAEOLOGICAL RESEARCH
295–338 Haak, A., Rannamäe, E., Luik, H., Maldre, L., WORKED AND UNWORKED BONE FROM THE VILJANDI CASTLE OF THE LIVONIAN ORDER (13TH–16TH CENTURIES) / KAULO DIRBINIAI IR NEAPDIRBTO KAULO RADINIAI IŠ LIVONIJOS ORDINO VILJANDI PILIES (XIII–XVI A.)
339–356 Tučas, R., Tamulynas, L., SKAITMENINIS LIETUVOS ARCHEOLOGINIŲ VIETŲ IR RADIMVIEČIŲ ŽEMĖLAPIS / DIGITAL MAP OF LITHUANIAN ARCHAEOLOGICAL SITES AND FIND-SITES
RECENZIJOS / REVIEWS
357–360 Rackevičius, G., BLAŽEVIČIUS, P. SENIAUSIEJI LIETUVOS ŽAISLAI. VILNIUS: NACIONALINIS MUZIEJUS LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMAI, 2011, 240 P.
KONFERENCIJOS, SEMINARAI / CONFERENCES, SEMINARS
361–364 Piličiauskas, G., MOKSLINĖ KONFERENCIJA „ANTROPOGENINIŲ VEIKSNIŲ ĮTAKA INVAZINIŲ RŪŠIŲ PLĖTRAI HOLOCENE PALEOEKOSISTEMOS RAIDOS KONTEKSTE (PALEOANTROPOINVAZIJOS)“
364–366 Pranckėnaitė, E., Masiulienė, I., TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „NAUJAUSI ARCHEOLOGINIAI TYRINĖJIMAI“ (2011 M.)
367–372 Banytė-Rowell, R., TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „PEOPLE AT THE CROSSROADS OF SPACE AND TIME (FOOTMARKS OF SOCIETIES IN ANCIENT EUROPE)“
372–376 Malonaitis, A., MOKSLINĖ KONFERENCIJA „IŠ BALTŲ ETNINĖS ISTORIJOS“
DISERTACIJOS / THESES
377–380 Bertašius, M., MINDAUGO BRAZAUSKO DAKTARO DISERTACIJA „KULTŪRINIAI SLUOKSNIAI KAIP ŠALTINIS KLAIPĖDOS XVI–XVIII A. INFRASTRUKTŪROS IR URBANISTIKOS RAIDOS TYRIMUI“
LII