LEIDŽIAMAS NUO 1979 METŲ
ISSN 0207-8694
e-ISSN 2538-6514

. Lietuvos archeologija, T. 31


Virselis_31_LA

Lietuvos archeologija, T. 317–8 Ostrauskas, T., ĮVADAS / FOREWORD
STRAIPSNIAI / ARTICLES
9–22 Сорокин, А.Н., ЭТЮД «ВОСТОЧНОЙ» ОРИЕНТАЦИИ / ETIUDAS APIE „RYTŲ“ ORIENTACIJĄ
23–38 Lakiza, V. L., CULTURAL IDENTIFICATION OF „THE CORDED MATERIALS“ FROM BELORUSSIAN NEMAN RIVER BASIN / VIRVELINĖS KERAMIKOS KULTŪROS PALIKIMO IDENTIFIKAVIMAS BALTARUSIJOS PANEMUNIUOSE
39–70 Grasis, N., THE SKAISTKALNES SELGAS DOUBLE BURIAL AND THE CORDED WARE/RZUCEWO CULTURE: A MODEL OF THE CULTURE AND THE DEVELOPMENT OF BURIAL PRACTICES / DVIGUBAS KAPAS SKAISTKALNĖS SELGOSE IR VIRVELINĖS KERAMIKOS/PAMARIŲ KULTŪRA: KULTŪROS MODELIS, LAIDOJIMO PAPROČIAICIR JŲ POKYČIAI
71–90 Žukauskaitė, J., VIRVELINĖS KERAMIKOS KULTŪROS KAPAI RYTŲ BALTIJOS REGIONE / CORDED WARE CULTURE BURIALS IN THE EAST BALTIC REGION
91–108 Čivilytė, A., ARCHEOLOGIJA TARP LEGENDOS IR TIKROVĖS – GRĮŽTANT PRIE ŠERNŲ STATULĖLĖS (KLAIPĖDOS R.) PROBLEMOS / ARCHAEOLOGY BETWEEN LEGEND AND REALITY–COMING BACK TO THE PROBLEM OF THE ŠERNAI (KLAIPĖDA REGION) STATUETTE
109–122 Baltrūnas, V., Karmaza, B., Kulbickas, D., Ostrauskas, T., EGZOTINĖ TITNAGO BEI TITNAGO PAKAITALŲ ŽALIAVA LIETUVOS AKMENS IR ŽALVARIO AMŽIAUS GYVENVIETĖSE / EXOTIC FLINT AND FLINT SUBSTITUTES MATERIAL IN STONE AGE AND BRONZE AGE SETTLEMENTS IN LITHUANIA
123–138 Motuzaitė-Matuzevičiūtė, G., LIVING ON THE LAKE AND FARMING THE LAND. ARCHAEOBOTANICAL INVESTIGATION ON LUOKESAI I LAKE DWELLING SITE / EŽERO GYVENTOJAI – ŽEMDIRBIAI. LUOKESŲ EŽERINĖS GYVENVIETĖS ARCHEOBOTANINIŲ TYRIMŲ DUOMENYS
139–164 Laužikas, R., LIETUVOS ARCHEOLOGIJA 2001–2005 METAIS: SITUACIJOS ANALIZĖ / LITHUANIAN ARCHAEOLOGY IN THE YEARS FROM 2001 TO 2005: SITUATIONAL ANALYSIS
PUBLIKACIJA / PUBLICATION
165–190 Juodagalvis, V., ZAPSĖS UPĖS 1-OJI GYVENVIETĖ
RECENZIJA / REVIEW
191–193 Piličiauskas, G., JERZY LIBERA. KRZEMIENNE FORMY BIFACJALNE NA TERENACH POLSKI I ZACHODNEJ UKRAINY (OD ŚRODKOWEGO NEOLITU DO WCZESNEJ EPOKI ŻELAZA). [BIFASINĖS TITNAGINĖS FORMOS LENKIJOS IR VAKARŲ UKRAINOS TERITORIJOSE (NUO VIDURINIO NEOLITO IKI GELEŽIES AMŽIAUS)]. WYDAWNICTWO UNIWESITETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, LUBLIN 2001
LII