LEIDŽIAMAS NUO 1979 METŲ
ISSN 0207-8694
e-ISSN 2538-6514

. Lietuvos archeologija, T. 25


25

Lietuvos archeologija, T. 257–8 Girininkas, A., ĮVADAS
STRAIPSNIAI / ARTICLES
9–16 Daugnora, L., MAMUTAI LIETUVOJE / MAMMOTHS IN LITHUANIA
17–44 Šatavičius, E., BROMĖS (LIUNGBIU) KULTŪRA LIETUVOJE / BROMMIAN (LYNGBY) FINDS IN LITHUANIA
45–78 Калечиц, Е.Г., Обуховский, В.С., ЭТАПЫ ЗАСЕЛЕНИЯ МОТОЛЬСКОГО МИКРОРЕГИОНА В КАМЕННОМ И БРОНЗОВОМ ВЕКАХ: ПО МАТЕРИАЛАМ ПОСЕЛЕНИЯ МОТОЛЬ–17 / SETTLEMENT OF MOTOL MICROREGION IN THE IRON AGE AND BRONZE AGE ACCORDING TO RESEARCH RECORDS IN THE MOTOL-17 SETTLEMENT
79–108 Juodagalvis, V., Marcinkevičiūtė, E., VARĖNĖS UPĖS 10-OJI SENOVĖS GYVENVIETĖ / THE RIVERVARĖNĖ 10TH ANCIENT SETTLEMENT
109–134 Žukauskaitė, J., RYTŲ BALTIJOS REGIONO VIRVELINĖS KERAMIKOS KULTŪROS ATSTOVŲ KILMĖ / ORIGIN OF THE CORDED WARE CULTURE AND ITS REPRESENTATIVES IN THE EAST BALTIC REGION
135–156 Saltsman, E.B., THE SETTLEMENT PRIBREZHNOYE / PRIBREŽNOJE – PAMARIŲ KULTŪROS GYVENVIETĖ
157–186 Piličiauskas, G., AKMENS IR BRONZOS AMŽIAUS STOVYKLOS KARAVIŠKĖSE (KARAVIŠKIŲ 6-OJI GYVENVIETĖ, PLOTAI II IR IV) / STONE AND BRONZE AGE CAMPS IN KARAVIŠKĖS (THE SITE KARAVIŠKĖS 6, AREAS II AND IV)
187–220 Brazaitis, Dž., PAPIŠKIŲ 4-OJI DURPYNINĖ GYVENVIETĖ / THE PAPIŠKĖS 4TH PEAT SETTLEMENT SITE
221–232 Čivilytė, A., PAGAMINTI TAM, KAD PANAUDOTUM? KELETAS NEŽINOMOS BRONZINĖS LIEJIMO FORMOS (DOVILAI, KLAIPĖDOS R.) REIKŠMIŲ / TO PRODUCE FOR USE? SEVERAL MEANINGS OF UNKNOWN BRONZE CASTING MOULD (DOVILAI, KLAIPĖDA DISTRICT)
233–250 Daugnora, L., Girininkas, A., KRETUONO 1C GYVENVIETĖS BENDRUOMENĖS GYVENSENA / SUBSISTENCE OF KRETUONAS 1 SITE COMMUNITY
251–266 Antanaitis-Jacobs, I., Stančikaitė, M., AKMENS IR BRONZOS AMŽIAUS GYVENTOJŲ POVEIKIS APLINKAI IR JŲ ŪKINĖ VEIKLA RYTŲ BALTIJOS REGIONE ARCHEOBOTANINIŲ TYRIMŲ DUOMENIMIS / THE IMPACT OF THE ECONOMIC ACTIVITIES OF STONE AND BRONZE AGES POPULATIONS ON THEIR ENVIRONMENT ACCORDING TO THE ARCHAEOBOTANICAL EVIDENCE
RECENZIJOS / REVIEWS
267–269 Ostrauskas, T., ЛЕОНIД ЗАЛIЗНЯК. ПЕРЕДIСТОРIЯ УКРАЇНИ. X–V ТИС. ДО Н. Е. [UKRAINOS PRIEŠISTORĖ. X–V TŪKST. PR. M.E.] КИЇВ: БIБЛIОТЕКА УКРАЇНЦЯ. 1998. 306 P.
LII