LEIDŽIAMAS NUO 2008 METŲ
ISSN 2029-0705

. Redakcinė kolegija


Artūras Dubonis (atsakingasis redaktorius),
Lietuvos istorijos institutas

Inga Ilarienė,
Lietuvos istorijos institutas

Zigmantas Kiaupa,
Lietuvos istorijos metraščio“ redakcinės kolegijos pirmininkas

Irena Valikonytė,
Vilniaus universitetas

LII