LEIDŽIAMAS NUO 2008 METŲ
ISSN 2029-0705

. Redakcijos adresas


Istorijos šaltinių tyrimai
Lietuvos istorijos institutas
Kražių g. 5, 01108, Vilnius
LIETUVA

Tel.: +370 5 262 68 48
Faksas: +370 5 261 14 33
El. paštas: dubonis@istorija.lt

LII