LEIDŽIAMAS NUO 2008 METŲ
ISSN 2029-0705

. Autorių dėmesiui


Tekstai ir jų priedai priimami tik elektroninio pavidalo (el. paštu ar asmeniškai įteikiant laikmeną; dėl išimčių būtina tartis su redkolegijos pirmininku). Bylos rengiamos Microsoft Word aplinkoje. Tekstas rengiamas pagal lietuviškų rašmenų kodavimo standartus, kuriuos palaiko Microsoft Office 2000 ir vėlesnės versijos (Times New Roman šriftu, 12 pt dydžiu ir 1,5 intervalu, naudoti tik du stilius „Normal“ ir „Footnote Text“). Iliustracijos pateikiamos tif., grafikai – Corel Draw formatu. Iliustracijos, lentelės, grafikai ir pan. pateikiami nespalvoti.

Dėl spaudai teikiamo didesnio negu 1 autorinio lanko straipsnio, anotacijos ar recenzijos būtina iš anksto tartis su atsakomuoju sudarytoju dėl galimybės paskelbti tokios apimties darbą.

LII