LEIDŽIAMAS NUO 2008 METŲ
ISSN 2029-0705

. Apie leidinį


Istorijos šaltinių tyrimai – bendras Lietuvos istorijos instituto ir Vilniaus universiteto tęstinis leidinys. Juo siekiama telkti bendriems tyrimams Lietuvos istorijos šaltinių tyrinėtojus, koordinuoti šiuos darbus, teikti naujausias žinias apie istorijos šaltinių kompleksų atsiradimą, jų likimą ir proveniencijas, apibendrinti esamą Lietuvoje šaltinių tyrimų būklę, laimėjimus ir trūkumus, numatyti tolesnio jų plėtojimo gaires ir galimybes, aptarti modernius šaltinių tyrimo, rengimo spaudai ir publikavimo būdus. Taip skelbiami moksliniai tyrimai iš pagalbinių istorijos mokslų temų (heraldikos, genealogijos, istorinės geografijos ir t.t.).

 

LII