LEIDŽIAMAS NUO 1999 METŲ
ISSN 1392-737X

. Archivum Lithuanicum 18


ALt18 Virselis

Archivum Lithuanicum 18Turinys (Contents)

Straipsniai (Articles)
Ona Aleknavičienė
Biblijos frazeologizmai Jokūbo Brodovskio rankraštyje Litauische Sprichwörter und Rätsel 9
Birutė Triškaitė, Žavinta Sidabraitė
Johannas Jacobas Quandtas tikrai mokėjo lietuviškai 47
Philip Kraut
Jacob Grimm und die litauische Sprache – II . Etymologische Forschung im Deutschen Wörterbuch 89
Giedrius Subačius
Simono Daukanto Istorijos žemaitiškos (1828–1834) rašybos lūžiai: diakritikai, geminatos, digrafai 135
Mindaugas Šinkūnas
Kristus, Krystus, Christus, Chrystus ar Cristus? Vardo rašybos raida XVI –XIX amžiaus raštuose  185
Daiva Sinkevičiūtė
Lietuvių dvikamienių vardų trumpinių kilmės asmenvardžiai ir jų kamienų užrašymo ypatybės Vilniaus naujųjų miestiečių
ir laiduotojų 1661–1795 metų sąraše
221
Reda Griškaitė
„Kasdienybės rašymas“ kaip provincijos intelektualų kūrybinės raiškos ženklas
(Šiaurių dvaro savininko Teodoro Narbuto pavyzdys)
 255
Tamara Bairašauskaitė
Bajorų žemvaldžių ekonominės ir socialinės minties trajektorijos: rašytinis Antano Medekšos palikimas 303
Giedrius Subačius, Pēteris Vanags
Žodis valstybė – Simono Daukanto pasiskolintas latvizmas 337
Recenzijos (Reviews)
Birutė Kabašinskaitė
Recenzuojama: Altlitauisches etymologisches Wörterbuch 1‒3, 2015 375
Aurelija Tamošiūnaitė
Recenzuojama: Gijsbert Rutten, Marijke J. van der Wal, Letters as Loot.
A sociolinguistic approach to seventeenth- and eighteenth-century Dutch, 2014
385
Liucija Citavičiūtė
Recenzuojama: Žavinta Sidabraitė (par.), Kūdikių prietelius. Skaitinių vadovėlis, 2015 397
Jolanta Gelumbeckaitė
Recenzuojama: Bettina Bock, Maria Kozianka (Hrsg.),
Schleichers Erben. 200 Jahre Forschung zum Baltischen und Slawischen, 2014
Alma Braziūnienė
Recenzuojama: Roma Bončkutė (par.), Vaclovo Biržiškos ir Petro Joniko susirašinėjimas (1948–1955), 2015 413
Akvilė Grigoravičiūtė
Recenzuojama: Francesco Zamblera, Jidiš kalbos žodynėlis, 2015
Roma Bončkutė
Recenzuojama: Domas Kaunas, Audronė Matijošienė, Vilija Gerulaitienė (par.), Mažosios Lietuvos lietuviai Kanadoje.
Išeivio Jurgio Kavolio 1891–1940 metų dokumentinis paveldas, 2015
425
Paulius V. Subačius
Recenzuojama: Darius Staliūnas (sud.), Lietuvos erdvinės sampratos ilgajame XIX šimtmetyje, 2015 433
Nijolė Strakauskaitė
Recenzuojama: Vasilijus Safronovas, Nacionalinių erdvių konstravimas daugiakultūriame regione: Prūsijos Lietuvos atvejis, 2015 443
Diskusijos, apžvalgos, pastabos (Discussions, Surveys, Notes)
Ernesta Kazakėnaitė
Glaustai apie pirmosios Biblijos latvių kalba vertimo istoriją 451
Ona Aleknavičienė
Gotfrydui Ostermejeriui – 300 metų 469
Daiva Kardelytė-Grinevičienė, Dalia Kiseliūnaitė
Tarptautinė konferencija, skirta Georgo Wenkerio sakinių vertimams į užsienio kalbas 479
Regina Venckutė
In memoriam: Algirdas Sabaliauskas (1929–2016) 483

 

LII