LEIDŽIAMAS NUO 1996 METŲ
ISSN 1392-981X
e-ISSN 2538-6530

. Bibliografija 2004


Bibliografija17m9mm.indd

Bibliografija 2004TURINYS

PRATARMĖ 7
1. BENDRASIS SKYRIUS 9
 1.1 Bibliografijos 9
   a) bibliografijos 9
   b) bibliografijos istorija 10
   c) personalinės bibliografijos 10
 1.2 Enciklopedijos, žodynai ir žinynai 10
 1.3 Istorijos periodika ir tęstiniai leidiniai 12
 1.4 Istorijos mokslo institucijos, darbo organizavimas 13
   a) institucijos 13
   b) konferencijos ir jubiliejai 13
 1.5 Istorijos metodologija 16
 1.6 Istoriografijos istorija, istorijos tyrinėjimų būklė 16
 1.7 Istorikų personalijos 18
 1.8 Istorijos didaktika ir populiarizacija, vadovėliai 19
2.ŠALTINIŲ SAUGYKLOS. PAGALBINIAI ISTORIJOS MOKSLAI 21
 2.1 Archyvai 21
 2.2 Bibliotekos 21
 2.3 Muziejai ir parodos 22
   a) muziejai 22
   b) parodos 23
 2.4 Ikonografinė medžiaga 23
 2.5 Paminklosauga 24
 2.6 Šaltiniotyra 24
 2.7 Pagalbiniai istorijos mokslai 25
   a) diplomatika 25
   b) heraldika 25
   c) numizmatika, faleristika, medalininkystė 26
   d) teisinė archeologija 27
 2.8 Istorinė geografija, kartografija, demografija 27
3. LIETUVOS ISTORIJA: BENDRIEJI VEIKALAI 28
 3.1 Šaltiniai 28
 3.2 Tyrinėjimai 28
   a) Lietuva visuotinėje ir atskirų šalių istorijoje 28
   b) Lietuvos istorija 29
   a) emigracijos istorija 33
 3.3 Lietuvos istorija gretutinių mokslų tyrinėjimuose 34
   a) visuomenės mokslai 34
   b) kalba 35
   c) knygotyra 38
   d) mokslotyra ir edukologija 41
   e) menai 43
   f) literatūra ir tautosaka 46
   g) architektūra ir urbanistika 48
  h) religijos ir bažnyčios; mitologija 50
  i) ūkis ir technika 53
  j) valstybė ir teisė 53
  k) karyba 54
3.4. Biografijos 54
  a) bendrosios biografijos 54
  b) personalijos 55
3.5. Regionai ir vietovės 61
4. ATSKIRI LIETUVOS ISTORIJOS LAIKOTARPIAI 69
4.1. Iki XIII a. pradžios 69
4.2. XIII a. pr.–1386 m. 71
  a) šaltiniai 71
  b) tyrinėjimai 71
4.3. 1386–1569 m. 72
  a) šaltiniai 72
  b) tyrinėjimai 72
4.4. 1569–1795 m. 75
  a) šaltiniai 75
  b) tyrinėjimai 77
4.5. 1795–1918 m. 83
  a) šaltiniai 83
  b) tyrinėjimai 84
4.6. 1918–1940 m. 90
  a) šaltiniai 90
  b) tyrinėjimai 90
4.7. 1940–1990 m. 97
  a) šaltiniai 97
  b) tyrinėjimai 100
4.8. Nuo 1990 m. 105
  a) šaltiniai 105
  b) tyrinėjimai 105
AUTORIŲ RODYKLĖ 107
ASMENŲ RODYKLĖ 127
VIETOVIŲ RODYKLĖ 131
APRAŠYTŲ LEIDINIŲ SĄRAŠAS 135
SVARBIAUSIOS SANTRUMPOS 142
LII