LEIDŽIAMAS NUO 1996 METŲ
ISSN 1392-981X
e-ISSN 2538-6530

. Bibliografija 2005


4Bibliografija19m10mm.indd

Bibliografija 2005TURINYS

PRATARMĖ 7
1. BENDRASIS SKYRIUS 9
 1.1 Bibliografijos 9
   a) bibliografijos 9
   b) bibliografijos istorija 10
   c) personalinės bibliografijos 10
 1.2 Enciklopedijos, žodynai ir žinynai 11
 1.3 Istorijos periodika ir tęstiniai leidiniai 13
 1.4 Istorijos mokslo institucijos, darbo organizavimas 14
   a) institucijos 14
   b) konferencijos ir jubiliejai 14
 1.5 Istoriografijos istorija, istorijos tyrinėjimų būklė 16
 1.6 Istorikų personalijos 19
 1.7 Istorijos didaktika ir populiarizacija, vadovėliai 21
2.ŠALTINIŲ SAUGYKLOS. PAGALBINIAI ISTORIJOS MOKSLAI 23
 2.1 Archyvai 23
 2.2 Bibliotekos 23
 2.3 Muziejai ir parodos 23
   a) muziejai 23
   b) parodos 25
 2.4 Ikonografinė medžiaga 26
 2.5 Paminklosauga 27
 2.6 Šaltiniotyra 27
 2.7 Pagalbiniai istorijos mokslai 28
   a) paleografija, epigrafika, filigranistika 28
   b) diplomatika, kodikologija 28
   c) genealogija 29
   d) heraldika, veksilologija 29
   e) sfragistika 29
   f) numizmatika, faleristika, medalininkystė 29
   g) teisinė archeologija 30
 2.8 Istorinė geografija, kartografija, demografija 30
3. LIETUVOS ISTORIJA: BENDRIEJI VEIKALAI 31
 3.1 Šaltiniai 31
 3.2 Tyrinėjimai 31
   a) Lietuva visuotinėje ir atskirų šalių istorijoje 31
   b) Lietuvos istorija 33
   a) emigracijos istorija 37
 3.3 Lietuvos istorija gretutinių mokslų tyrinėjimuose 38
   a) visuomenės mokslai 38
   b) kalba 40
   c) knygotyra 44
   d) mokslotyra ir edukologija 46
   e) menai 48
   f) literatūra ir tautosaka 46
   g) architektūra ir urbanistika 48
  h) religijos ir bažnyčios; mitologija 50
  i) ūkis ir technika 53
  j) valstybė ir teisė 53
  k) karyba 54
3.4. Biografijos 54
  a) bendrosios biografijos 54
  b) personalijos 55
3.5. Regionai ir vietovės 61
4. ATSKIRI LIETUVOS ISTORIJOS LAIKOTARPIAI 69
4.1. Iki XIII a. pradžios 69
4.2. XIII a. pr.–1386 m. 71
  a) šaltiniai 71
  b) tyrinėjimai 71
4.3. 1386–1569 m. 72
  a) šaltiniai 72
  b) tyrinėjimai 72
4.4. 1569–1795 m. 75
  a) šaltiniai 75
  b) tyrinėjimai 77
4.5. 1795–1918 m. 83
  a) šaltiniai 83
  b) tyrinėjimai 84
4.6. 1918–1940 m. 90
  a) šaltiniai 90
  b) tyrinėjimai 90
4.7. 1940–1990 m. 97
  a) šaltiniai 97
  b) tyrinėjimai 100
4.8. Nuo 1990 m. 105
  a) šaltiniai 105
  b) tyrinėjimai 105
AUTORIŲ RODYKLĖ 108
ASMENŲ RODYKLĖ 131
VIETOVIŲ RODYKLĖ 135
APRAŠYTŲ LEIDINIŲ SĄRAŠAS 140
SVARBIAUSIOS SANTRUMPOS 147
LII