LEIDŽIAMAS NUO 1996 METŲ
ISSN 1392-981X
e-ISSN 2538-6530

. Bibliografija 2003


Bibliografija15m25.d indd.indd

Bibliografija 2003TURINYS

PRATARMĖ 7
1. BENDRASIS SKYRIUS 9
 1.1 Bibliografijos 9
   a) bibliografijos 9
   b) bibliografijos istorija 10
   c) personalinės bibliografijos 10
 1.2 Enciklopedijos, žodynai ir žinynai 11
 1.3 Istorijos periodika ir tęstiniai leidiniai 11
 1.4 Istorijos mokslo institucijos, darbo organizavimas 13
   a) institucijos 13
   b) konferencijos ir jubiliejai 13
 1.5 Istorijos metodologija 16
 1.6 Istoriografijos istorija, istorijos tyrinėjimų būklė 16
 1.7 Istorikų personalijos 19
 1.8 Istorijos didaktika ir populiarizacija, vadovėliai 21
2.ŠALTINIŲ SAUGYKLOS. PAGALBINIAI ISTORIJOS MOKSLAI 23
 2.1 Archyvai 23
 2.2 Bibliotekos 23
 2.3 Muziejai ir parodos 23
   a) muziejai 23
   b) parodos 25
 2.4 Ikonografinė medžiaga 26
 2.5 Paminklosauga 26
 2.6 Šaltiniotyra 26
 2.7 Pagalbiniai istorijos mokslai 27
   a) diplomatika 27
   a) genealogija 27
   c) heraldika, veksilologija 28
   d) numizmatika, faleristika, medalininkystė 28
   e) teisinė archeologija 28
 2.8 Istorinė geografija, kartografija, demografija 28
3 LIETUVOS ISTORIJA: BENDRIEJI VEIKALAI 30
 3.1 Šaltiniai 30
 3.2 Tyrinėjimai 30
   a) Lietuva visuotinėje ir atskirų šalių istorijoje 30
   b) Lietuvos istorija 32
   a) emigracijos istorija 34
 3.3 Lietuvos istorija gretutinių mokslų tyrinėjimuose 35
   a) visuomenės mokslai 35
   b) kalba 36
   c) knygotyra 40
   d) mokslotyra ir edukologija 42
   e) menai 45
   f) literatūra ir tautosaka 49
   g) architektūra ir urbanistika 52
  h) religijos ir bažnyčios; mitologija 54
  i) ūkis ir technika 57
  j) valstybė ir teisė 58
  k) karyba 59
3.4. Biografijos 59
  a) bendrosios biografijos 59
  b) personalijos 60
3.5. Regionai ir vietovės 65
4. ATSKIRI LIETUVOS ISTORIJOS LAIKOTARPIAI 71
4.1. Iki XIII a. pradžios 71
4.2. XIII a. pr.–1386 m. 72
  a) šaltiniai 72
  b) tyrinėjimai 72
4.3. 1386–1569 m. 73
  a) šaltiniai 73
  b) tyrinėjimai 73
4.4. 1569–1795 m. 75
  a) šaltiniai 75
  b) tyrinėjimai 77
4.5. 1795–1918 m. 81
  a) šaltiniai 81
  b) tyrinėjimai 82
4.6. 1918–1939/1940 m. 86
  a) šaltiniai 86
  b) tyrinėjimai 87
4.7. 1939/1940–1990 m. 91
  a) šaltiniai 91
  b) tyrinėjimai 96
4.8. Nuo 1990 m. 104
  a) šaltiniai 104
  b) tyrinėjimai 107
AUTORIŲ RODYKLĖ 106
ASMENŲ RODYKLĖ 127
VIETOVIŲ RODYKLĖ 131
APRAŠYTŲ LEIDINIŲ SĄRAŠAS 135
SVARBIAUSIOS SANTRUMPOS 142
LII