PUBLISHED SINCE 1996
ISSN 1392-981X
e-ISSN 2538-6530

. Bibliografija 2002


Bibliografija virselis

Bibliografija 2002TURINYS

PRATARMĖ 7
1. BENDRASIS SKYRIUS 9
 1.1 Bibliografijos 9
   a) bibliografijos 9
   b) bibliografijos istorija 10
   c) personalinės bibliografijos 10
 1.2 Enciklopedijos, žodynai ir žinynai 10
 1.3 Istorijos periodika ir tęstiniai leidiniai 12
 1.4 Istorijos mokslo institucijos, darbo organizavimas 13
   a) institucijos 13
   b) konferencijos ir jubiliejai 14
 1.5 Istorijos metodologija 16
 1.6 Istoriografijos istorija, istorijos tyrinėjimų būklė 17
 1.7 Istorikų personalijos 21
 1.8 Istorijos didaktika ir populiarizacija, vadovėliai 22
2.ŠALTINIŲ SAUGYKLOS. PAGALBINIAI ISTORIJOS MOKSLAI 24
 2.1 Archyvai 24
 2.2 Bibliotekos 24
 2.3 Muziejai ir parodos 25
   a) muziejai 25
   b) parodos 25
 2.4 Ikonografinė medžiaga 27
 2.5 Paminklosauga 27
 2.6 Šaltiniotyra 28
 2.7 Pagalbiniai istorijos mokslai 28
   a) genealogija 28
   b) heraldika, veksilologija 28
   c) sfragistika 29
   d) numizmatika, faleristika, medalininkystė 29
   e) istorinė archeologija 29
 2.8 Istorinė geografija, kartografija, demografija 29
3 LIETUVOS ISTORIJA: BENDRIEJI VEIKALAI 31
 3.1 Šaltiniai 31
 3.2 Tyrinėjimai 32
   a) Lietuva visuotinėje ir atskirų šalių istorijoje 32
   b) Lietuvos istorija 34
   a) emigracijos istorija 39
 3.3 Lietuvos istorija gretutinių mokslų tyrinėjimuose 40
   a) visuomenės mokslai 40
   b) kalba 44
   c) knygotyra (knyga, spauda, masinės informacijos priemonės) 47
   d) mokslotyra ir edukologija 49
   e) menai 54
   f) literatūra ir tautosaka 58
   g) architektūra ir urbanistika 60
LII