LEIDŽIAMAS NUO 1999 METŲ
ISSN 1392-737X

. Redakcinė kolegija


Archivum Lithuanicum Redaktorių kolegija / Editorial Board of Archivum Lithuanicum:

Prof. habil. dr. GIEDRIUS SUBAČIUS (filologija / philology),
(vyriausiasis redaktorius / editor),
University of Illinois at Chicago,
Lietuvos istorijos institutas, Vilnius

Dr. BIRUTĖ TRIŠKAITĖ (kalbotyra / linguistics),
(vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja / asociate editor),
Lietuvių kalbos institutas, Vilnius

Habil. dr. ONA ALEKNAVIČIENĖ (filologija / philology),
Lietuvių kalbos institutas, Vilnius

Prof. habil. dr. ROMA BONČKUTĖ (filologija / philology),
Klaipėdos universitetas

Prof. dr. PIETRO U. DINI (kalbotyra / linguistics),
Università di Pisa

Prof. habil. dr. JOLANTA GELUMBECKAITĖ (kalbotyra / linguistics),
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main

Dr. REDA GRIŠKAITĖ (istorija / history),
Lietuvos istorijos institutas, Vilnius

Doc. dr. BIRUTĖ KABAŠINSKAITĖ (filologija / philology),
Vilniaus universitetas

Prof. habil. dr. BRONIUS MASKULIŪNAS (filologija / philology),
Šiaulių universitetas

Doc. dr. JURGIS PAKERYS (filologija / philology),
Vilniaus universitetas

Prof. habil. dr. RŪTA PETRAUSKAITĖ (filologija / philology),
Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas

Habil. dr. CHRISTIANE SCHILLER (kalbotyra / linguistics),
Humboldt-Universität zu Berlin

Prof. dr. WILLIAM R. SCHMALSTIEG (kalbotyra / linguistics),
Pennsylvania State University, University College

Habil. dr. DARIUS STALIŪNAS (istorija / history),
Lietuvos istorijos institutas, Vilnius

Dr. MINDAUGAS ŠINKŪNAS (kalbotyra / linguistics),
Lietuvių kalbos institutas, Vilnius

Dr. AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ (filologija / philology),
Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas

Dr. JURGITA VENCKIENĖ (filologija / philology),
Lietuvių kalbos institutas, Vilnius

 

LII