LEIDŽIAMAS NUO 1999 METŲ
ISSN 1392-737X

. Redakcijos adresas


Archivum Lithuanicum leidžia: Klaipėdos universitetas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Šiaulių universitetas, University of Illinois at Chicago, Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas

Elektroniniai adresai įteikti straipsniams, publikacijoms, recenzijoms:

subacius@uic.edu; birute.triskaite@gmail.com

Redakcijos adresas:
Archivum Lithuanicum
Lietuvos istorijos institutas
Kražių g. 5
LT-01108 Vilnius, Lietuva

LII