LEIDŽIAMAS NUO 1999 METŲ
ISSN 1392-737X

. Archivum Lithuanicum 21


Alt21 Virselis

Archivum Lithuanicum 21Turinys (Contents)

Straipsniai (Articles)
Wolfgang Hock
Untersuchungen zu Daukšas Postille – IV . Zur Textkonstitution 9
Birutė Triškaitė
Milkų šeima XVII –XVIII a. Prūsijos Lietuvoje: genealogijos rekonstrukcija 73
Kotryna Rekašiūtė
Heinrichas Theodoras von Schönas: ryšiai su masonais 127
Birutė Kabašinskaitė
Katekizmo pokyčiai XVIII ‒XIX a. pradžios lietuviškoje kalvinistų raštijoje 147
Roma Bončkutė
Simono Daukanto Būdo recepcija Maironio Apsakymuose apie Lietuvos praeigą (1891)  165
Giedrius Subačius
Pirmosios Simono Daukanto knygos Prasma lotynų kalbos (1837) raidės <I‑, J‑>, <i‑, j‑> ir jų rinkėjai 193
Jurgita Venckienė
Hektografinis Trumpas lietuviškos gramatikos konspektas – nežinota XIX a. pabaigos gramatika  209
Daina Urbonaitė, Loreta Vaicekauskienė
Gimtoji kalba mokykloje: Vakarų Europos švietimo paradigmų istorija su šiandieninės Lietuvos prieskoniu  233
Ramunė Čičirkaitė
Ar žodžio galo balsių ilgumą lemia kalbų kontaktai? Praeities mįslė iš kelių kartų įvairiakalbių vilniečių perspektyvos (trukmės aspektas)  255
Publikacijos (Publications)
 Ona Aleknavičienė
Henriko Lyzijaus laiškai (1718, 1722) Prūsijos karaliui Frydrichui Vilhelmui I dėl Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminaro  237
Recenzijos (Reviews)
Reda Griškaitė
Recenzuojama: Aurelijus Gieda, Manifestuojanti Klėja. Istorikai ir istorika Lietuvoje 1883–1940 metais, 2017 283
Vilma Žaltauskaitė
Recenzuojama: Reda Griškaitė, Nuo botanikos iki istorijos: Paluknio dvaro literatė Aleksandra Volfgangaitė. Aleksandra Tekla Sofia Wolfgang, 1805–1861.
Bibliotheca Archivi Lithuanici 10, 2016
331
Paweł Brudzyński
Recenzuojama: Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblija: NOVM TESTAMENTUM Domini Nostri Jeſu CHristi Lithvanicâ Lingvâ donatum 339
Dalia Dilytė
Recenzuojama: Mikas Vaicekauskas (sud., par.), Daiva Krištopaitienė (par.), Kristijonas Donelaitis, Raštai 2. Poetiniai tekstai. Metų eilutės ir žodžių junginiai,
Metų fragmentas, Pričkaus pasaka apie lietuvišką svodbą, pasakėčios, eilėraščiai, kiti eiliavimai, Dokumentiniai ir kritiniai leidimai, vertimai, 2019
 347
Dalia Satkauskytė
Recenzuojama: Arūnas Streikus, Minties kolektyvizacija: cenzūra sovietų Lietuvoje, 2018 353
Ruth Leiserowitz
Rezension von: Gitanas Nausėda, Vilija Gerulaitienė (Hrsg.), Chronik der Schule zu Nidden, 2013; Gitanas Nausėda, Vilija Gerulaitienė (sud.), Nidos mokyklos kronika, 2016  361
Diskusijos, apžvalgos, pastabos (Discussions, Surveys, Notes)
Gytis Vaškelis
In memoriam Petrui, Petrui Kalibatui (1948–2019)  371

 

LII