LEIDŽIAMAS NUO 1999 METŲ
ISSN 1392-737X

. Archivum Lithuanicum 19


Virselis

Archivum Lithuanicum 19Turinys (Contents)

Straipsniai (Articles)
Jurgita Venckienė
Lietuviški XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios antkapių užrašai: santykis su bendrine kalba 9
Jurgis Pakerys
Mažvydas ir Augustinas: imk(it) ir skaityk(it) 39
Mindaugas Šinkūnas
Senųjų Biblijos vertimų lyginamųjų tyrimų automatizavimas 57
Birutė Kabašinskaitė
Rašmuo <y> antrajame Knygos nobažnystės leidime 99
Anna Helene Feulner
John Wilkins’ Essay (1668) und die ‘Londoner Bibel’  113
Giedrius Subačius
Simono Daukanto Didžiojo lenkų–lietuvių kalbų žodyno rašymo laikas: 1852–1856, 1857–1858 m. 137
Jurgita Venckienė
Juozapo Arnulfo Giedraičio Naujas Įstatymas (1816): santykis su Evangelijų leidimais XIX a.  149
Olga Mastianica-Stankevič
Mečislovo Davainio-Silvestraičio dienoraštis: lietuvių inteligento saviraiškos Vilniuje liudininkas (1904–1912) 171
Publikacijos (Publications)
 Liucija Citavičiūtė
Iš Goethe’s ir Schillerio archyvo Weimare: Abrahamo Jakobo Penzelio, Johanno Wolfgango von Goethe’s ir Martyno Liudviko Rėzos laiškai dėl lietuvių dainų rinkinio Dainos oder Litthauische Volkslieder (1825)  197
Liucija Citavičiūtė
 Iš Goethe’s ir Schillerio archyvo Weimare: dvi Johanno Wolfgango von Goethe’s recenzijos apie lietuvių dainų rinkinį Dainos oder Litthauische Volkslieder (1825)  243
 Jolanta Gelumbeckaitė
 Abraomo Kulviečio ir Stanislovo Rapolionio biogramos XVI Magdeburgo centurijoje  265
 Domininkas Burba
 Rankraštinis lenkų–lietuvių kalbų žodynėlis Eustachijaus Tiškevičiaus dokumentų rinkinyje Vroclave  281
 Darius Staliūnas
 1886 m. Zacharijaus Liackio traktatas apie lietuvių kalbą  293
Recenzijos (Reviews)
Arūnas Sverdiolas
Recenzuojama: Dainora Pociūtė, Nematomos tikrovės šviesa. Reformacijos Lietuvoje asmenybės ir idėjos, 2017 317
Vytautas Rinkevičius
Recenzuojama: Pietro U. Dini, „ins undeudſche gebracht“. Sprachgebrauch und Übersetzungsverfahren im altpreußischen Kleinen Katechismus, 2014 325
Felix Thies
Review of: Virginija Vasiliauskienė, Kristina Rutkovska (eds.), Konstantinas Sirvydas, Punktai sakymų nuo Advento iki Gavėnios = Konstanty Szyrwid, Punkty Kazań od Adwentu do Postu, Kritinis leidimas / Wydanie krytyczne, 2015; Virginija Vasiliauskienė, Kristina Rutkovska (eds.), Konstantinas Sirvydas, Punktai sakymų Gavėniai = Konstanty Szyrwid, Punkty Kazań na Wielki Post, Kritinis leidimas / Wydanie krytyczne, 2015; Virginija Vasiliauskienė, Kristina Rutkovska, Konstantino Sirvydo Punktai sakymų = Punkty Kazań Konstantego Szyrwida, Teksto rengimo principai, rodyklės, šaltiniai / Zasady edycji, indeksy, źródła, 2016 333
Robert Frost
Review of: Gina Kavaliūnaitė (ed.), Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblija 3. Chylinskio Biblijos istorijos šaltiniai, 2015  339
Roma Bončkutė
Recenzuojama: Domas Kaunas, Kristijono Donelaičio atminties paveldas, Studija, 2016 349
Veronika Girininkaitė
Recenzuojama: Olga Mastianica, Bajorija lietuvių tautiniame projekte (XIX a. pabaiga–XX a. pradžia), Monografija, 2016  363
Regina Venckutė
Recenzuojama: Birutė Vanagienė, Šiaurės vakarų žemaičių žodynas. Ylakių, Lenkimų, Mosėdžio, Skuodo, Šačių apylinkių šnektos, 2014–2015 371
Diskusijos, apžvalgos, pastabos (Discussions, Surveys, Notes)
Veronika Girininkaitė
Laikraštis Litwa prenumeratoriaus akimis 381
Vilma Zubaitienė
Mokslinė konferencija „Reformacija ir senoji Lietuvos raštija“ 387
Ona Daukšienė
In memoriam: Eglė Patiejūnienė (1964–2017) 393
Roma Bončkutė
In memoriam: Vytautas Vanagas (1930–2017) 399

 

LII