LEIDŽIAMAS NUO 1997 METŲ
ISSN 1392-3382
e-ISSN 2538-6557

. Lietuvos Metrikos Naujienos. 15


Metrikos Birzeliuis 2016m.indd

Lietuvos Metrikos Naujienos. 15Turinys

 

PRATARMĖ 4
Eglė Deveikytė
Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 49 (1566–1572). Užrašymų knyga 49
5
Laimontas Karalius
Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 17 (1530–1536). Užrašymų knyga 17
7
Irena Valikonytė
Lietuvos Metrika (1559–1563). 40-oji Teismų bylų knyga
11
Lirija Steponavičienė
Lietuvos Metrika (1565–1566). 50-oji Teismų bylų knyga
17
Andrius Jurkevičius
Метрыка Вялiкага Княства Лiтоўскага. Кнiга № 272 (1576–1579).
Кнiга судовых спраў № 58
21
Andrej Ryčkov
Иван Грозный – завоеватель Полоцка (новые документы по истории
Ливонской войны) (arba Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 573)
24
In memoriam
Margarita Byčkova (1936 m. lapkričio 8 d. – 2014 m. liepos 5 d.)
27
SANTRUMPOS 32
Lietuvos Metrikos knygos, išleistos 1987–2015 metais 33
SUMMARY 41
LII