LEIDŽIAMAS NUO 2004 METŲ
ISSN 2029-4220

. Redakcinė kolegija


dr. Agnė Čivilytė,
Lietuvos istorijos institutas (istorija 05 H)

doc. dr. Elmantas Meilus,
Lietuvos istorijos institutas (istorija 05 H)

doc. dr. Rimvydas Petrauskas,
Vilniaus universitetas (istorija 05 H)

doc. dr. Eugenijus Staniūnas,
Vilniaus Gedimino technikos universitetas (menotyra 03 H)

dr. Gediminas Vaitkevičius,
Lietuvos istorijos institutas (istorija 05 H) (redaktorius)

LII