LEIDŽIAMAS NUO 2004 METŲ
ISSN 2029-4220

. Redakcijos adresas


„Miestų praeities“ redkolegija
Lietuvos istorijos institutas
Kražių g. 5, LT-01108, Vilnius

Tel. + 370 261 2918
Faks.: + 370 5 261 1433
el. paštas: g.pontifinas@gmail.com

LII