Konferencija

2013 m. spalio 24-25 d. , Lietuvos istorijos institute organizuojama mokslinė konferencija “Savas ir kitas šiuolaikiniuose tyrimuose”

XII Tarptautinė mokslinė konferencija

2013 m. spalio 10–11 d. Lietuvos istorijos institute vyks XII Tarptautinę mokslinę konferenciją „Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XVIII amžiuje: valstybė, kultūra, edukacija“ skiriama 240-osioms Edukacinės komisijos įkūrimo metinėms.

Tarptautinė Mokslinė Konferencija

2013 m. spalio 10-11 d. Lietuvos istorijos institute organizuojama tarptautinė mokslinė konferencija “Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XVIII amžiuje: valstybė, kultūra, edukacija” Konferencija skiriama 240-osioms Edukacinės komisijos įkūrimo metinėms paminėti. 

Suvažiavimas

2013 m. rugsėjo 26-29 d.Šiauliai. Įvyks trečiasis Lietuvos istorikų suvažiavimas “NUO POLITINĖS ISTORIJOS PRIE ISTORIJOS POLITIKOS?”

Konferencija

2013 m. birželio 6 Lietuvos istorijos institute organizuojama mokslinė konferencija “Stalinizmas Lietuvoje 1944-1953 m.: režimas ir visuomenė”