Suvažiavimas

2013 m. rugsėjo 26-29 d.Šiauliai. Įvyks trečiasis Lietuvos istorikų suvažiavimas “NUO POLITINĖS ISTORIJOS PRIE ISTORIJOS POLITIKOS?”